ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní osmnáctičlenný hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a Východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v reálném prostředí, byť částečně stylizované. Členy souboru můžete vidět při „Tříkrálové obchůzce“, „Masopustu“, „Vynášení Smrti“, nebo úspěšných představeních „Máje i Svatej Ján…“ a „O perníkových panenkách“. Kvalitu souboru dokládá účinkování pro Českou televizi, živé nahrávky v Českém rozhlase, i divadelní představení „Štědrá koleda králů“ realizované ve společné produkci Baldriánu a Východočeského divadla v Pardubicích. Soubor natočil profilové a vánoční CD a od jeho vzniku v roce 1999 mu na více než třech stovkách vystoupení tleskali diváci v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Polsku a na Slovensku. Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku „Kozlík lékařský“, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami. Těšíme se na vás! Baldriáni.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/DUPÁK Hradec Králové

Jsme folklorní soubor Dupák z Hradce Králové, který zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Snažíme se obnovovat lidové zvyky a obyčeje, podařilo se nám udělat tradici např. z jarních zvyků jako jsou masopustní obchůzky, vynášení smrti, stavění máje apod. Své první polky a sousedské jsme se učili v dětském folklorním souboru Červánek z Hradce Králové, postupem času se k nám přidali i další, které oslovil lidový tanec a zpěv.

Vedoucí souboru: Martin Samek
Organizační vedoucí: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Josef Matoušek
http://www.sweb.cz/fsdupak/index2.htmEKONÓM Bratislava – Slovensko

Folklorní soubor Ekonóm vstoupil do folklorního světa dne 22. května 1969, když se skupina mladých milovníků folkloru z různých koutů Slovenska rozhodla založit při tehdejší Vysoké škole ekonomické folklorní soubor. Svoji příslušnost ke škole, dnešní Ekonomické univerzitě, deklaroval i ve svém názvu.
V prvních letech své existence nastoupil soubor cestu hledání čistého uměleckého projevu, který se definitivně vyprofiloval v osmdesátých letech. Soubor se zařadil mezi odborně i divácky nejvíc oceňované soubory na Slovensku. Od doby jeho založení uplynulo již čtyřicet let a ze začínajícího souboru se stal jeden z předních vysokoškolských souborů, který šíří svoje dobré jméno doma i za hranicemi Slovenska.

Organizační vedoucí souboru: Ondrej Lenár
http://www.fsekonom.sk/GAUDEAMUS Praha

Folklorní soubor Gaudeamus VŠE Praha, pokračovatel známých „Nejedlovců“, působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE i dalších pražských vysokých škol. Soubor se zaměřuje na scénické zpracování lidového hudebního, pěveckého a tanečního umění, snaží se objevovat nové možnosti práce s lidovou kulturou, ale i znovu odkrývat a uchovávat stopy zanechané svými předchůdci. Své místo si Gaudeamus vydobyl především neobvyklým a často překvapivým zpracováním motivů lidové kultury, humorem a velkým zaujetím všech interpretů i důrazem na detail a dokonalost provedení. Jako ojedinělé je hodnoceno výrazové a pohybové zapojení muziky do komponovaných pořadů.
V listopadu 2009 oslaví Gaudeamus 60 let od svého založení.

Vedoucí souboru a pěvecké skupiny: Květa Matoušová
Vedoucí taneční skupiny: Věra Fenclová
Vedoucí muziky: Marek Janata
http://www.gaudeamus-folklor.cz/HOŘEŇÁČEK Lázně Belohrad

Dětský folklorní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1974 nejprve z nutnosti „vychovávat“ tanečníky pro svůj dospělý soubor Hořeňák. Postupem času však začaly děti vystupovat samostatně. Soubor zaznamenal mnoho úspěchů na národních přehlídkách i dětských folklorních soutěžích a účinkoval na mnoha festivalech v ČR, ale i v zahraničí. Ve svém repertoáru soubor zpracovává písně, tance a dětské hry z Podkrkonoší.

Vedoucí souboru: Zdeňka Rychterová
Vedoucí muziky: Veronika FestováKOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi existuje od roku 1984, letos tedy oslaví svoje 25. narozeniny. V posledních letech se soubor snaží o nový přístup v interpretaci regionálních materiálů při tvorbě scénických dějových kompozic. Vychází přitom nejen z pramenů a sbírek východních Čech a Polabí, ale nebrání se ani inspiraci z jiných českých regionů.
Členové souboru rovněž často vyrážejí do terénu, naposledy za účelem rekonstrukce krojového vybavení bádali v muzejních sbírkách v Chrudimi, Poličce, Litomyšli a dalších. Povedlo se tak obléknout soubor do replik skutečných lidových oděvů poloviny 19. století.
Nové choreografie Kohoutek premiérově uvádí vždy v prosinci v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Z repertoáru jmenujme například programy Ze Sadské, Píseň o prachy, Píseň o kafe, Po práci u muziky atd. Soubor se snaží zaujmout také kostýmní výpravou, ať už jde o autentické krojové vybavení, či stylizovaný lidový oděv.
Cílem celého souboru je přibližovat folklor současnému diváku a posluchači, a to nejen v jeho klasické podobě. Soubor je držitelem ceny FOSKAR 2008.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.czKUŘÁTKA Chrudim

Soubor Kuřátka z Chrudimi vznikl před 15 lety, v roce 1994. Dnes v souboru působí děti ve věku od 3 let. Věnují se především zpracovávání říkadel a dětských her. Inspiraci pro svoji tvorbu čerpají z bohaté pokladnice tanců a písní Polabí, Pardubicka a Chrudimska, nejvíce podkladů pro svá vystoupení našly děti na Poličsku.
Svým tanečním a muzikantský projevem potěšil soubor diváky na mnoha významných festivalech v Čechách i zahraničí, již jedenáctým rokem se soubor rovněž podílí na organizaci festivalu Tradice Evropy v Pardubickém kraji.

Vedoucí souboru: Mgr. Radka Ehrenbergerová
Vedoucí muziky: Eliška Blabolilová
http://kuratka-chrudim.cz/KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již dvacátým sedmým rokem. V současné době jej navštěvují mladí tanečníci ve věku od 8 do 19 let, které při jejich vystoupení doprovází vlastní muzika. Soubor se ve své činnosti věnuje zpracování říkadel, písniček a tanců zejména vlastního regionu - Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší a východních Čech. Všechny úpravy písniček a choreografie tanců pocházejí ze souborové dílny.

Vedoucí souboru: Marie Pancířová
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fskvitek.cz/LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka, který vznikl v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích, navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka. Na počátku činnosti tohoto souboru byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu národopisný kolektiv, který by pak na veřejnosti prezentoval bohaté lidové umění oblasti Polabí.
V současné době již sdružuje přibližně 25 nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
www.fslipka.czONDŘEJNICA Stará Ves nad Ondřejnicí

Folklorní soubor Ondřejnica vznikl v roce 1977 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Od svého založení se snaží nalézat, oživovat a osobitým způsobem ztvárňovat písně a tance svého regionu na jihovýchodním okraji Ostravy, přičemž jejich nejpůsobivější rovinu nachází v jemné lyrice, jednoduchosti a prostotě.
Od počátku Soubor doprovází cimbálová muzika Ondřejnica, v poslední době také spolupracuje s mladými muzikanty, cimbálovou muzikou Fojt.

Vedoucí souboru: Yvona Voráčová
http://www.ondrejnica.cz/PERNÍČEK, RADOST, HOLOUBEK, MARCIPÁNEK Pardubice

Soubor písní a tanců Radost vznikl v roce 1977 při Domě dětí a mládeže ALFA v Pardubicích a první krůčky do světa udělal v roce 1980. V této době se začal vytvářet i základní taneční repertoár, který postupně přecházel ze všeobecně českého a moravského na více regionálně zaměřený, a dnes můžeme říci, že soubor zpracovává folklor svého kraje a čerpá především z materiálů pocházejících z oblastí Chrudimska a Nasavrcka.
Soubor Perníček pracuje od roku 1984 při ZUŠ Havlíčkova ul. v Pardubicích a v pěti odděleních taneční složky a třech vlastních lidových muzikách zpívá, hraje a tancuje 120 dětí.
Pardubické taneční mládí to jsou také přípravky Holoubek a Marcipánek.
Soubory Radost a Perníček jsou moc rády, že je mají, protože díky těm nejmenším bude jednou někdo, kdo převezme žezlo a tato tradice bude jejich prostřednictvím pokračovat i nadále.

Vedoucí souboru Radost a Holoubek: Jitka Vítková
Vedoucí souboru Perníček a Marcipánek: Blanka Slouková

http://www.pernicek.webz.cz/pernicek.htm
http://www.ddmalfa.cz/radost/SKANZEN ŠKODA Plzeň

Představuje se vám soubor písní a tanců „Skanzen Škoda Plzeň“ a muzika „Hraje, kdo může".
A dnes může muzika souboru Mladina pod vedením Honzy Vovsa.
Bývalí tanečníci „Souboru písní a tanců Škoda Plzeň“ založili svůj nový soubor v říjnu v roce 2001 na popud přátel ze souboru Old Stars Hradišťan. Zásadní podmínkou bylo, že věk tanečního páru nesmí překročit 100 let. Soubor zásadně neoprašuje staré choreografie, ale vytváří nové tance určené svým charakterem spíš pro komorní prostředí. Jako inspirace pro vlastní hudební úpravy slouží převážně známé i méně známé chodské lidové písně. Originální ženské kroje z minulého století jsou darem z pozůstalosti.

Vedoucí souboru: Edita Králová
Umělecký vedoucí: Jiří Urban
Choreografka: Marcela Vršecká
Vedoucí muziky: Jan VovesVYSOČAN Hlinsko

Soubor písní a tanců Vysočan vznikl v roce 1983. Od prvopočátku je jeho zřizovatelem Městský kulturní klub Hlinečan v Hlinsku. V repertoáru souboru jsou především písně a tance z Českomoravské vysočiny. Hlavním zdrojem inspirace je sbírka Dr. Karla Václava Adámka, který byl významným etnografem zabývajícím se právě regionem Hlinecko.
Vysočan vystupuje po celé České republice. Úzce spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina – skanzenem na Veselém Kopci. Úspěšně reprezentoval i na mezinárodních festivalech po celé Evropě. V současné době se připravuje na srpnový čtrnáctidenní zájezd do jižní Itálie, kde vystoupí na pěti festivalech.
Vysočan je také spolupořadatelem každoročních Adámkových folklorních slavností v Hlinsku, které se konají vždy poslední weekend v srpnu.

Vedoucí souboru: Josef Dospěl a Milan Slavík
Vedoucí lidové kapely: Miroslav Teisler
http://www.vysocan.eu/