PERNŠTÝNSKÁ NOC
Vystoupení folklorních souborů/ jarmark/ historický program na Pernštýnském náměstí v Pardubicích od 19.30 hod. do 24.00 hod.
4.6.2010


Vážení příznivci noci, té naší, Pernštýnské. Jsme tu zase po roce s nabídkou procházky večerním starým pardubickým městem s dobrou muzikou, tancem, jídlem, pitím, cetkami všelijakými a zábavou vůbec. Věřte, mám radost, že se rok co rok scházíte, díváte se na tu spoustu nádherných krojů a snad si občas někdo řekne „hele to je hezký". Anebo si to neřekne a jen si pomyslí. Je-li to tak, že ve Vás kterýkoli z účinkujících nebo pořadů první páteční červnové noci zanechá něco hezkého, dobře v srdci a duši, pak ta práce nebyla marná. Tak co bych vlastně psal víc, dejte si říct a přijďte! Až všechno na jarmarku a programech okouknete, přijďte ještě o půlnoci do atria radnice, budou tam muzikanti a budou hrát. Pak třeba půjdete domů jako my... spořádaně! Jak se patří na slušné lidi, za světla!
 Aleš Mokren, autor pořadu


PROGRAM

PÓDIUM U RADNICE

PÓDIUM U SPOLKOVÉHO DOMU

19.30 MARCIPÁNEK A PERNÍČEK 19.30 HOLOUBEK A RADOST
20.00 VYCPÁLKOVCI 20.00 JIZERA
20.30 VLČNOVJAN 20.30 DUPÁK
21.00 PROMNI 21.00 FORMANI
21.30 POLENO 21.30 RADOST
22.00 JIZERA 22.00 LIPKA
22.30 KOHOUTEK 22.30 BALDRIÁN
23.00 LIPKA 23.00 PROMNI
23.30 FORMANI
23.30 DUPÁK


Já na vojnu, z vojny domů

Povinnost vojenské služby byla v českých zemích zrušena v roce 2004. Většinu z účinkujících letošního komorního pořadu na vojnu již nepovolali. Přesto je písně s vojenskou tematikou lákají svými silnými příběhy. Odloučení od domova, odchod do neznáma, odhodlanost bojovat proti nepříteli i teskné vzpomínky na lásky zanechané doma je zasahují stejně jako nás, kteří jsme mezi muži v zeleném museli rok či dva strávit. V rodinném prostředí atria pardubické radnice si letos zavzpomínáme na dobu, kdy se rekruti raceli z vojny po sedmi či čtrnácti letech. Společně s účinkujícími se necháme odvést a vycvičit, odjedeme porazit Turka, a dá-li Pánbůh, nakonec se ve zdraví vrátí me domů.
Marek Janata, autor pořadu

Komorní hudební pořad souborů Lidová muzika z Chrástu, Vlčnovjan Vlčnov, Rozmarýnek Praha, Šmidlata Pardubice.
Atrium radnice 21.00–22.00 hod.


Folkový Příhrádek

Čím vás nalákat letos na Příhrádek? Třeba na společný znak „bude jich pět", ale hlavně na výbornou muziku. Pardubické Trdlo asi netřeba představovat, téměř tři desítky let patří kapela k těm, kteří šijí nové, vkusné a povedené šatičky a oblečky pro lidové písničky. A naopak, některájejich autorská díla se už pomalu začínají stávat lidovými. A bude jich pět, tedy muzikantů. Dvě dámy a tři pánové. Těch druhých? Těch bude taky pět! Jedna cérka a čtyři ogaři. Znalci vědí, že nemohou dle výrazů pro označení děvčete a chlapců být odjinud než z Valašska a jsou! Ze Vsetína a říkají si Dareband, je jim pět let (tedy kapele) a jsem přesvědčen, že rozezní nejen dlažbu příhrádku, ale i všechna Vaše srdce svojí zemitostí a upřímností . Tak tedy: „Valaši sú chlapi pevní..." a pak si dáme skleničku.
Aleš Mokren, autor pořadu

20.30-21.30 hod. Trdlo Pardubice
22.00-23.00 hod. Dareband Vsetín


Okénko hostů

Rudolfinské tance v podání předních českých souborů zabývajících se historickými tanci a starou hudbou.

Chorea Historica Praha, Chairé Příbram
Atrium radnice 22.15-23.00 hod.


Setkání

Tradiční setkání hostů festi valu na zámeckém nádvoří. Tentokrát Vás se svým pojetím lidového umění seznámí soubory z jižní Moravy a Slovenska.

Setkání hostů festivalu souborů Vlčnovjan Vlčnov a Poleno Bratislava
Nádvoří Zámku 22.30–23.30 hod.


Zpívající Zelená brána

Budete-li v době před půlnocí opouštět staré město, věříme, že posečkáte, zaposloucháte se, zazpíváte si, třeba i zatančíte a dožijete celý večer. Možná, že Vás dostaveníčko pod Zelenou branou pozdrží a naláká zajít ještě do atria radnice, kde se pět minut před půlnocí sejdou další muzikanti .A pokud ne, projděte Zelenou branou, a za rok ... Na shledanou!
Aleš Mokren, autor pořadu

Baldrián Pardubice
23.30 hod.Půlnoční atrium

Společné neformální zpívání a tancování za doprovodu muzikantů, kteří již vyklidili šatny, ale ještě se jim nechce jít spát.

Hrají a zpívají muzikanti napříč soubory i diváci
Atrium radnice 23.55 hod.