ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 ČESKÝ LIDOVÝ SOUBOR Chrudim

Český lidový soubor Chrudim vznikl na počátku roku 2010. Svoji tvorbu zaměřuje na tři oblasti českého folkloru - Čechy západní, východní a jižní. Soubor se při své práci opírá o dlouholeté taneční zkušenosti Miloše Vršeckého a společně s Plzeňským lidovým souborem Mladina se podílí na pořadu Český tanec. Ten si klade za cíl přinášet divákům kvalitní český folklor vycházející z jeho kořenů, postavený na originálních nápadech a vynikajícím tanečním a hudebním provedení. Taneční složku doprovází muzika Kvítek.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Vedoucí muziky: Onřej Veselý
http://www.clschrudim.cz

 DUPÁK Hradec Králové

Zpracováváme lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. V současné době nám hraje muzika folklorního souboru Kvítek taktéž z Hradce Králové.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz

 

 

 

 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl ofi ciálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Sla ňany a Základní uměleckou školou ve Sla ňanech. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska - Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka.

vedoucí souboru: Aleš Kohoutek
Organizační vedoucí souboru: Radim Zajíček
Vedoucí muziky, primáška: Helena Kohoutková
http://www.formani.wz.cz

 HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek vznikl v roce 1984 a v průběhu posledních sedmi let svým divákům představil nově vybudovaný repertoár, jehož společným jmenovatelem je netradiční výběr a přístup k vybranému tématu s použitím osobitých výrazových prostředků. Za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k materiálu si soubor vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar. Letos se na Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové představí jak se svým klasickým tanečním repertoárem, tak v pořadu scénických forem s jevištním zpracováním masopustní obchůzky z Hlinecka, která byla ve své původní podobě v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové byl založen na podzim roku 1982. V současné době soubor tvoří devítičlenná lidová muzika, kde hrají zkušení muzikanti, a taneční složka. Kvítek se věnuje zpracování písní a tanců především vlastního regionu (Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší), muzika má však v repertoáru písničky i z jiných regionů Čech, Moravy a Slovenska.
Muzika kromě samostatného vystupování spolupracuje ještě s dalšími folklorními soubory, doprovází soubory Dupák z Hradce Králové, Moták z Prahy a Český lidový soubor Chrudim.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MLADINA Plzeň

Plzeňský lidový soubor Mladina vznikl v roce 1954 jako Soubor písní a tanců Škoda Plzeň. Pod současným názvem, kterým se soubor hlásí k plzeňské tradici – dobrému pivu – působí od roku 1994. Těžiště repertoáru pochází z oblasti jihozápadních Čech. Mladina spolupracuje s významnými českými choreografy a současně vytváří vlastní choreografi e a hudební úpravy. Dnes Mladina úzce spolupracuje s Českým lidovým souborem Chrudim.

Vedoucí taneční složky: Libor Hnát
Vedoucí muziky: Jaroslava Smolová
http://www.mladina.cz

 

PRAMÍNEK Jihlava

Pramínek vznikl v roce 1986 původně jako dětský soubor při HSPT Vysočan. Postupem času se z něj stal samostatný soubor s vlastní muzikou. Nové členy si vychovává v dětských souborech Šípek a Vrabčátka. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z oblasTÍ Horácka v podobě jednotlivých tanečních čísel a bloků.
Soubor má za sebou velké množství vystoupení v Jihlavě i v jiných místech republiky včetně Strážnice. Sklízel úspěchy také v cizině, a to v Holandsku, Belgii, Švédsku, Litvě, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku.

Umělecký vedoucí souboru: Miloslav Brtník
Vedoucí muziky: Dana Brtníková
http://www.praminekjihlava.cz

 

 

 

MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětské folklorní soubory Perníček a Marcipánek z Pardubic mají dlouholetou tradici, která je již od prvopočátku spojena se Základní uměleckou školou Havlíčkova 925, Pardubice. Všichni členové souboru jsme žáci, studenti, či pedagogové této školy. Poskytuje nám ochranná křídla, která musí být nadmíru široká, neboť je nás dnes téměř sto padesát. Základem našeho repertoáru jsou lidové písně, tance a dětské lidové taneční hry z Pardubicka, Hradecka, Polabí a Českého Horácka, vše ve scénickém zpracování. Dětský folklorní soubor Perníček vznikl již v roce 1986 a v letošním roce slavíme dvacáté páté narozeniny.

Vedoucí souboru: Blanka Slouková, Lenka Šťastná
Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Michal Doubek
http://www.pernicek.tym.cz/

 

 ROZSUTEC Žilina

Folklorní soubor Rozsutec, který vznikl v roce 1965, se řadí mezi nejvýraznější interprety slovenského folkloru. Svědčí o tom nejen jeho pravidelná účast na významných domácích i mezinárodních festivalech, ale také některá vyznamenání a ocenění. Soubor Rozsutec je reprezentantem regionu Terchová. V bohatém repertoáru souboru jsou navíc zastoupeny prakticky všechny významnější folklorní regiony Slovenska – Kysuce, Orava - Goral, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín, Šariš. Se souborem je od jeho založení neodmyslitelně spojená originální těrchovská muzika a těrchovský zpěv a tanec. V tomto ohledu Rozsutec výraznou měrou přispěl k rozvoji svérázné tradice Jánošíkova kraje.

Umělecký vedoucí souboru: Tibor Mahút
Vedoucí muziky: Ján Rybár
http://www.rozsutec.eu

 SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, když pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve dvou tanečních odděleních souboru a muzice hraje, zpívá a tančí více než šedesát děti od čtyř do osmnácti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Soubor úzce spolupracuje s Národopisným souborem Formani Slatiňany.

Vedoucí souboru: Stanislava Sejkorová
Vedoucí dětské muziky: Jiřiny Pražanové
http://www.sejkorky.cz

SOLÁŇ Rožnov pod Radhoštěm

Na Valašsku od pradávna zněly písničky - vyjadřovaly touhu, radost, lásku, bolest i žal. Svojí průzračností a rázovitostí si uchovaly přitažlivost až do dnešní doby. Také nám učarovaly, a tak jsme v roce 1990 pro potěšení založili cimbálovou muziku a pojmenovali ji podle nedalekého kopce Soláň, který je pro svou atmosféru právem nazýván valašským Olympem. Domácké vyhrávání se brzy změnilo v pravidelné zkoušky, vystupování při různých příležitostech a koncertování na festivalech u nás i v zahraničí. Společně s taneční skupinou, která vznikla o čtyři roky později, zpracováváme písně, tance a tradice z oblasti Valašska.
Vedoucí souboru a muziky: Monika Kovářová
http://www.solan.cz

VONIČKA Praha

Dětský folklorní soubor Vonička působí při základní škole v Čestlicích v Praze - východ, kde vznikl v září roku 1995. Soubor zpracovává zejména folklor z oblasti Valašska. V programu souboru jsou zastoupeny typické dětské hry, tradiční lidové zvyky a obyčeje, nejrůznější pracovní náměty a samozřejmě lidové písně a tance. Vonička se účastní nejrůznějších folklorních festivalů, přehlídek, slavností. Soubor doprovází cimbálová muzika Kyčera.
Vedoucí souboru: Jaroslava Vondráková
http://www.vonicka.com

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada