ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 DUPÁK Hradec Králové

Zpracováváme lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. V současné době nám hraje muzika folklorního souboru Kvítek taktéž z Hradce Králové.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz

 

 

 

 

GRUNIK Ostravice

Folklorní soubor Grunik působí v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Po celých Karpatech se holé kopce vybíhající z hlavního hřebene, na kterých se pásly ovce, jmenují Gruň či Grunik, odtud také název souboru. Soubor se věnuje oblasti západních Karpat, kde se stýkají hranice Moravy, Slezska a Slovenska. Toto rozhraní skýtá velice pestrou paletu lidové kultury, která díky krajinné odlehlosti zůstala živá až do druhé poloviny 20. století. V té době byly ještě zaznamenány písně s archaickými prvky, které se snaží Grunik prezentovat v jejich autentické podobě. Svůj repertoár Grunik čerpá především ze sběrů své zakladatelky a dlouholeté vedoucí Věry Šejvlové, která v 50. letech minulého století sbírala písně i tance horského Lašska a přilehlých Kysúc.
Vedoucí souboru: Zuzana Švébišová
Vedoucí muziky: XX
http://www.grunik.cz

 HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 HOŘEŇÁK Lázně Bělohrad

Folklorní soubor Hořeňák byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog Vratislav Vycpálek. V současné době má soubor asi čtyřicet pět členů a je sdružován pod občanským sdružením FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s. Od roku 1975 je soubor organizátorem folklorních slavností písní a tanců Pod Zvičinou v Lázních Bělohrad, které se každoročně konají v polovině června. Folklorní soubor Hořeňák má ve svém repertoáru tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Americe a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Soubor Za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil soubor Hořeňák osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z jednotlivých historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny.
Vedoucí souboru: Milan a Zdeňka Rychterovi
http://www.horenak.belohrad.net

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek vznikl v roce 1984 a v průběhu posledních sedmi let svým divákům představil nově vybudovaný repertoár, jehož společným jmenovatelem je netradiční výběr a přístup k vybranému tématu s použitím osobitých výrazových prostředků. Za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k materiálu si soubor vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar. Letos se na Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové představí jak se svým klasickým tanečním repertoárem, tak v pořadu scénických forem s jevištním zpracováním masopustní obchůzky z Hlinecka, která byla ve své původní podobě v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové byl založen na podzim roku 1982. V současné době soubor tvoří devítičlenná lidová muzika, kde hrají zkušení muzikanti, a taneční složka. Kvítek se věnuje zpracování písní a tanců především vlastního regionu (Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší), muzika má však v repertoáru písničky i z jiných regionů Čech, Moravy a Slovenska.
Muzika kromě samostatného vystupování spolupracuje ještě s dalšími folklorními soubory, doprovází soubory Dupák z Hradce Králové, Moták z Prahy a Český lidový soubor Chrudim.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MLADINKA Plzeň

Dětský folklorní soubor Mladinka byl založen v roce 1986 pod názvem Škodováček. O rok později vznikla i vlastní dětská muzika. Cílem souboru je seznámit děti s kořeny naší kultury a přiblížit lidové umění současnému divákovi. Zaměřuje se především na jevištní zpracování lidových písní, tanců a zvyků z Plzeňska a jihozápadních Čech. Pravidelně je hostem významných folklorních festivalů v Čechách i v zahraničí, pořádá vánoční vystoupení a jarní premiérový pořad s hostem.

Vedoucí taneční složky: Martin Šefl
http://www.mladinka.pilsfree.cz

 MLADOSŤ Banská Bystrica

Základ pro činnost a vznik souboru Mladosť byl položený ve školním roce 1959/60, když byl v Banské Bystrici otevřený Pedagogický institut. O rok později byl založen také taneční soubor pracující pod vedením Boženy Kovaľové, bývalé členky souborů Lúčnica a Technik, z něhož v roce 1971 vznikl vysokoškolský folklorní soubor Mladosť. Ve svém repertoáru soubor zpracovává hudební a taneční folklor celého Slovenska. Neoddělitelnou součástí vystoupení souboru je také hudební a pěvecká složka.
Vedoucí souboru: Martin Urban
http://www.ufsmladost.sk

 PLZEŇSKÝ MALÝ LIDOVÝ SOUBOR Město

Pzeňský MLS tvoří skupina muzikantů a zpěváků, která se vytvořila v roce 2009 kolem upravovatele lidových písní a tanců Miroslava Šimandla, známého svým působením nejen na pódiích, ale i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Soubor tvoří mladí lidé, převážně posluchači či absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folkloru věnují od dětství. Plzeňský MLS vychází z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních Čech – hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové obsazení - troje housle, dva klarinety, kontrabas, dudy a niněra - společně se zpěváky vytváří pestrý krojovaný program lidových písní a instrumentálních skladeb.
Vedoucí souboru: Miroslav Šimandl
http://www.plzenskymls.cz