MORD SEC HADRY MORDYJÉÉÉ – PERIFÉRIJE!, 3.6.2017
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, 16.30–18.00 hodin

Gaudeamus VŠE, Kohoutek Chrudim, Spolek Jabloneckých dam a pánů a Hudba u města Vídně, Veselá Partyja Boršice, Duo Vodpodlahy Praha 
Tenkrát – tak pět šest generací zpátky – služtičky při každém drhnutí schodů vyzpívaly svůj smutný osud, vyprávěly o svých láskách až za hrob i o zlobě vůči flundrám, které jim přebíraly jejich milé. Tenkrát se dělníci ve svých zpěvech drali o svá práva vědomi si toho, že se za to lehko mohou dostat do arestu. Kramářské písně zase naturalisticky líčí, jak to bylo s veleobávaným vrahem dívek Hugo Schenkem či s proslulou poběhlicí Anežkou Bémovou. Od zpěvavé galerky zvíme neuvěřitelné – že pražskej pepík si ještě nefik! Mnoho zajímavého zazní též v plotňácké nóbl řeči. Pevně, lví silou kupředu jdou sokolíci v dlouhých hustých řadách... V těch písních je všechno – člověk, život, smrt, láska, bída, všednodennost... mord sec hadry mordyjééé – periférije!
Představovaný, žánrově značně široký písňový repertoár přelomových let 19. a 20. století se dotýká periferie svým umístěním jak na okraj Prahy, tak také jiných velkých měst. Vůči městskému centru je periferie vždy vnímána jako něco méně významného, opomíjeného, druhořadého, zanedbávaného, jako něco, čemu spousta lidí nevěnuje pozornost. A tak nebývalé množství písní náležejících městskému folkloru i nadále zůstává v rukopisné podobě uloženo v archivech (těch písní jsou stovky, ba tisíce a zaplaťpánbůh za to, že byly vůbec zaznamenány, vždyť mnohé z nich to štěstí neměly!), aby zase někdy – ve správný čas a na správném místě – připomněly svoji existenci, byť v roli odstrkovaných, nepotřebných vyhnanců, ani za mák se nehodících po bok uctívaných lidových písní erbenovského či sušilovského střihu. Ale je tomu opravdu tak? Obrací se dnešního večera naše pozornost na skutečně nevýznamné, až jaksi zahanbující a po právu přehlížené útvary naší lidové kultury?


Kateřina Černíčková, Šárka Kratochvílová, autorky pořadu
(jedná se o reprízu části pořadu, který byl premiérován na MFF ve Strážnici v roce 2016)
 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programová rada2014 Programová rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada