I. ROČNÍK

19.-21.6.1992

Účast souborů: ČTYŘLÍSTEK Nové Strašecí, DYLEŇ Karlovy Vary, GAUDEAMUS Praha, HOŘEŇÁK Lázně Bělohrad, CHOREA BOHEMICA Praha, KARMAZÍN Pardubice, KOHOUTEK Zaječice, LIPKA Pardubice, NISANKA Jablonec, ONDŘEJNICA Stará Ves nad Ondřejnicí, PERNÍČEK Pardubice, PRÁCHEŇÁČEK Strakonice RADOST Pardubice, ROKYTKA Rokycany, ŠKODA Plzeň, ÚSMĚV Horní Bříza

Zahraniční soubory: Gaanderen - Mevr. L. Lucassen-Slutter - Holandsko


16 domácích a zahraniční souborů

První ročník festivalu měl být ověřením životaschopnosti základních myšlenek tvůrců a organizátorů. Měl rovněž ukázat, zda jsou všichni lidé z tvůrčí a organizační dílny festivalu schopni váhu této práce unést. Vznikl zde zcela nový typ folklorní přehlídky v organizačních podmínkách jakéhosi prvotního formování.

Základní ideou festivalu měl být jeho inspirativní a vzdělávací charakter. Proto se v programu objevily dílny, porovnání různých forem zpracování a přístupů folklorní tématiky. Ovšem programová skladba také umožnila volné muzicírování, zábavu účastníků a vzájemná setkání, stejně tak jako typy pořadů scénického zpracování s uměleckou výpovědí. Tvorba a uskutečnění pořadů byly dávány do souvislosti a hledaly své místo, prostředí a diváky. Ostatně úzký kontakt mezi diváky a interprety byl také jednou z idejí nově se rodícího festivalu.

Nedostatek prvního ročníku byl jednoznačně v malé účasti diváků. Důvody byly prosté: zcela nová věc, zatímní špatná propagace, respektive propagace, která neměla východiska poznání a zkušenosti, tak jak tomu bývá u akcí již léty ověřenými, které navíc mají již svého trvalého diváka. S tím samozřejmě souvisela i jistá nedůvěřivost lidí, a přece jen zvláštní druh tzv. městského diváka. Přes ona počáteční úskalí se podařilo soustředit zaujaté lidi, tvůrce a organizátory, kteří si slíbili v dalších ročnících pokračovat s maximálním nasazením.