ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2019


ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfccervanek.cz

 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl oficiálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska-Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka. Za dobu své existence reprezentovali souboráci Východočeskou župu a město Slatiňany na mnoha akcích a festivalech nejenom v Čechách, ale i za hranicemi vlasti. Všude, kam Formani dojedou, je veselo a s diváky si záhy porozumí díky své bezprostřednosti a muzikálnosti.
Muziku souboru tvoří stabilní kádr deseti muzikantů pod laskavým ale zároveň i pevným vedením primášky Heleny Kohoutkové. Podle jejich not pak dnes tančí a zpívá deset tanečních párů pod vedením Aleše Kohoutka a Stáni Sejkorové, kteří soubor zásobují i choreografiemi. To vše organizačně „kočíruje“ a řád věcem souborovým udává Radim Zajíček.
http://formani.wz.czHOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost a jeho nejmladší složka Holoubek působí již přes 40 let v DDM Alfa v Pardubicích. Pracují v něm děti od 4 let až po dospělé. Taneční a písňový repertoár čerpá převážně ze sbírek našeho kraje a okrajově i jiných folklorních oblastí. Úspěchem Radosti v celostátním měřítku byla četná účast na národních i zemských přehlídkách, na MFF ve Strážnici a mnoha dalších tuzemských i zahraničních festivalech. Z Turecka si přivezl cenu za muziku a jevištní projev, z Polska cenu za choreografii a v MFF v Bělorusku se stal laureátem soutěže. S dětmi pracují bývalí členové Alexandra Neradová, Lenka Mroviecová, Lenka Jírková, Jarmila Mokrenová, Marcela Čapounová, Světlana Roušová a Michaela Zemková.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková
Vedoucí muziky: Anna Škodová

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové byl založen na podzim roku 1982. V současné době soubor tvoří devítičlenná lidová muzika, kde hrají zkušení muzikanti, a taneční složka. Kvítek se věnuje zpracování písní a tanců především vlastního regionu (Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší), muzika má však v repertoáru písničky i z jiných regionů Čech, Moravy a Slovenska.
Muzika kromě samostatného vystupování spolupracuje ještě s dalšími folklorními soubory, doprovází soubory Dupák z Hradce Králové, Moták z Prahy a Český lidový soubor Chrudim.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.czLIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.


Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz

MARÍNA, Zvolen

Folklórny súbor železničiarov Marína ze Zvolena působí již více jak padesát let a od svého vzniku je reprezentantem především podpolianské lidové tradice. Soubor tvoří lidová hudba, dívčí a ženská pěvecká skupina a nejpočetnější taneční složka. Soubor sídlí a tvoří v prostorách Domu kultúry Železníc Slovenskej republiky ve Zvoleně. Tvorbu Maríny charakterizuje specifický rukopis uměleckého vedoucího a choreografa souboru Jána Jamrišky. Pod jeho vedením si soubor vytvořil vlastní, jedinečnou tvář, charakteristickou vysokým uměleckým zpracováním a interpretační úrovní. V choreografiích jsou umělecky rozvíjeny specifické, lokální znaky tanečních motivů a zavedené tradiční formy tanců. V říjnu tohoto roku folklórny súbor Marína zve všechny své příznivce na oslavy 50. výročí svého založení. V rámci oslav uvede několik hudebně-tanečních představení, které budou přehlídkou úspěšných programových čísel z minulosti a načrtnutím nového tvůrčího směřování souboru, stejně jako jedinečný hudebně-pěvecký komorní program uváděný v kostelech.

Umělecký vedoucí souboru: Matúš Druga
http://new.fsmarina.sk/

 Nastolan_Pikkupelimannit, Finsko

Nastolan Pikkupelimannit je folková hudební skupina z Finska, kterou v roce 1999 při Wellamo institutu založila houslistka a hudební pedagožka Elina Nora. Za dobu své dvacetileté činnosti se skupina rozrostla z původních sedmi na současných třicet hudebníků a zpěváků ve věku od šesti do dvaceti let.
Nastolan Pikkupelimannit se s úspěchem účastní množství festivalů a kulturních událostí ve Finsku i v zahraničí, velkým úspěchem byla např. účast na National Championship of folk music groups v roce 2007.
V letech 2006 a 2010 skupina vydala vlastní CD.

 PRAMÍNEK, Jihlava

Soubor Pramínek vznikl v roce 1986 jako přípravka souboru Vysočan. Postupem času se z něj stal samostatný soubor s vlastní muzikou. V programech jsou zpracovávány písně, tance a zvyky výhradně z oblasti Horácka včetně několika horáckých pohádek z knihy Antonína Ondříčka. Soubor má za sebou množství vystoupení nejen doma, ale i v různých místech republiky. Skřipácká muzika Pramínku byla v roce 2016 zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. V poslední době se hodně zaměřuje na vystoupení pro školy se vzdělávacím pořadem Rok na Horácku, ve kterém děti seznamujeme se zvyky a celým životem starého Horácka.

Vedoucí muziky: Matěj Dohnal
Primáška muziky: Pavlína Pulicarová
http://www.praminekjihlava.cz

 ROSÉNKA, Praha

Hrozénka je nejstarší skupinou folklorního souboru Rosénka, který v letošním roce slaví již 35. výročí. Zakladatelka souboru Radka Baboráková nikdy nechtěla vést dospělý soubor. Když jí ale po třinácti letech od založení dětského souboru začali odrůstat první tanečníci a ona je neměla kam poslat dál, podlehla jejich prosbám a založila dospělou složku souboru. Hrozénka zpracovává písně a tance zejména z oblastí uherskohradišťského Dolňácka, Uherskobrodska, Kopanic a moravskoslovenského pomezí. Na vystoupeních i mimo ně ji doprovází cimbálovka Muzička s primášem Benjamínem Hájkem.

http://www.rosenka.cz

 SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.ŠMIDLÁTKA, Pardubice

Šmidlátka jsou muzikanti a zpěváci ze ZUŠ, kteří pravidelně dochází na běžnou výuku, a kromě toho ještě mají v učebním plánu hru v souboru. To se dá pojmout různě, děti mají na výběr několik souborů, které mohou navštěvovat - od komorního obsazení po různé orchestry, lidovou muziku. Z té také pochází Šmidlátka. Jelikož v určitém věku obvykle začínají pošilhávat po jiných žánrech a mají tendenci folklor opouštět, hledají učitelé takovou cestu, aby děti na folklor nezanevřely, nepohrdaly jím, vážily si kulturního dědictví, ale měly možnost si tradice užívat v takovém pojetí, které je jim v současnosti bližší, je atraktivní, dává jim určitou možnost prezentace před vrstevníky s perspektivou kladné odezvy.

Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Zuzana Kmoníčková
http://www.smidlatka.cz/TRDLO, Pardubice

Folk-folklórní skupina Trdlo vznikla v roce 1982 z pardubických muzikantů, kteří se rozhodli hrát lidovou hudbu jinak, než klasické folklórní soubory. Během své existence si kapela vytvořila osobitý a pro ni typický styl aranžování lidových písní s převažujícími prvky folku, ale i jazzu a vážné hudby. Inspiraci čerpá v méně hraných českých, moravských, slovenských a židovských písničkách, včetně vánočních koled.

http://www.trdlo.info/