Tvůrčí dílna / dílnička, 8.6.2019
Klicperovo divadlo, Hradec Králové, 16.30–18.00 hodin 

Na scéně Klicperova divadla každoročně na chvíli opouštíme atmosféru velkých festivalových pořadů, abychom zažili ještě cosi jiného. To cosi jiné také bezprostředně odkazuje k hodnotám obsaženým  v tradiční lidové kultuře, navíc však přináší svoji vlastní, osobitou kvalitu a nezaměnitelnost. Že se  bude jednat o kompozice kvalitní, stvrdila již účast všech účinkujících letošního pořadu v Klicperově divadle v celostátních přehlídkách amatérského umění, k nimž se řadí Tvůrčí taneční dílna – celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů, celostátní přehlídka Základních uměleckých škol i 26. přehlídka dětských folklorních souborů. Jiné to bude letos také z toho důvodu, že při této vzácné příležitosti uvidíme děti i dospělé. Nakonec. Když přijde na tvůrčí vyjádření, odvahu zkoušet věci jinak a po svém, jsme všichni vtahováni do světa fantazie a to, kolik nám je právě let, přestává hrát roli. 
Kateřina Černíčková, autorka pořadu         

Šmidlátka Pardubice – Vandrovala jedna panna
Námět – Zuzana Kmoníčková, udební úprava, nastudování – Iva Dostálová

Perníček Pardubice – Kolovrátek točíme
Choreografie, hud. úprava  - Lenka Šťastná

Rosénka Praha – Na lúce
Choreografie - Natálie Špiříková a Radmila Baboráková, hudební úprava - Martin Stupka

Lidová muzika Perníčku Pardubice –  Jarmareční písně
Hudební úprava, nastudování – Michal Doubek

Pramínek Jihlava – Horácká svatba
Námět a režie Miloslav Brtník, choreografie Čepení a Prodávání nevěsty Míla Brtník, Svatební večer Miloslav Brtník, hudební úpravy Čepení nevěsty Antonín Nosek, Prodávání nevěsty Míla Brtník, Svatební večer Matěj Dohnal