ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Lidový název léčivé bylinky "Kozlíku lékařského" je zároveň názvem komorního folklorního souboru z Pardubic, založeného v roce 1999. Dvacet muzikantů, zpěváků a tanečníků se věnuje zejména domácímu regionu – Polabí, repertoár tvoří původní autorská pásma (např. O perníkových panenkách, Máje i svatej Ján štěstíčko přejou nám, Masopust, Štědrá koleda králů) i samostatné lidové písně a tance.
Baldrián má se svou jmenovkyní, bylinkou, údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Alespoň tak to říkají čeští i zahraniční diváci, kteří soubor viděli na festivalech, městských a obecních slavnostech, tancovačkách, koncertech a v komponovaných pořadech.

Vedoucí souboru: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Soubor se již více jak 25 let snaží „vzkřísit" lidové zvyky a tradice, oživit dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. V jeho repertoáru najdeme také zpracování řady zvykoslovných tradic – masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho, vánoční koledování.
Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
www.sweb.cz/dfscervanek

 DUPÁK Hradec Králové

Název párového tance „dupák", typického pro východní Čechy, pojmenoval i soubor z Královéhradeckého kraje. Dupák, který v letošním roce slaví patnácté narozeniny, zpracovává písně a tance z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Oživování lidových zvyků a starodávných obyčejů přineslo do města pod Bílou věží masopustní obchůzku, vynášení smrti nebo stavění máje. Tanečníci a muzikanti jsou převážně studenti vysokých a středních škol. Stejně jako u většiny východočeských souborů vychází složení naší muziky z tzv. kantorské muziky, jak se tradovala v 18. a 19. století.

Vedoucí souboru: Pavla Řádková
http://www.sweb.cz/fsdupak/index2.htm

 FORMANI A FORMÁNCI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl v roce 2004 a spolupracuje s tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany a Základní uměleckou školou ve Slatiňanech. Zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka.
Zajímavé je pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců, jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout" a nenechají se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě, že vedle sousedských, obkročáků či skočné, nechybí v repertoáru souboru ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích. Drží se též pravidla, že zpěv patří neoddělitelně k lidovému projevu a že předzpěv patří k tanci a tanečníkovi tak jako boty. Vše naživo a pěkně od podlahy, a proto zdráva buď muziko !

Vedoucí souboru: Radim Zajíček
Umělecké vedení: Aleš Kohoutek a Stanislava Sejkorová
Primáška muziky: Helena Kohoutková
http://formani.wz.cz/home.php

 JARO Ústí nad Orlicí

Folklorní soubor Jaro vznikl v roce 1965 a působí ve východočeském městě Ústí nad Orlicí. V jeho repertoáru jsou lidové písně a tance Podorlicka – Žamberecka, často komponované do tematických pásem. Již několik let se jako spolupořadatel podílí na přípravě mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti a evropského festivalu tradic a folkloru Tradice.
Jaro úzce spolupracuje s dětským folklorním souborem Jitřenka z Dolní Čermné, mezi jehož členy hledá své nástupce.

Vedoucí souboru: Petr Baláš
Primáš muziky: Jan Dostál
Informace na webu fosu

 JISKRA Plzeň

Soubor písní a tanců Jiskra vznikl v roce 1958 v Plzni a od počátku svého působení se věnuje zpracování a interpretaci folkloru jihozápadních Čech, především rozsáhlých národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a Žinkovsko.
V repertoáru souboru se nachází lidové písně a tance jednotlivých národopisných oblastí, prezentované v několika typech krojů. Muzika vychází z původní dudácké a štrajchové muziky, choreografie tanců je postavena na základech původních lidových zvyků a tanců, mírně stylizovaná. Soubor do svých programů zařazuje tance kolové, stejně jako tance, které humornou formou znázorňují některá tradiční řemesla (tanec cihlářů, ševců, šenkýřů, …). Ucelená taneční pásma tematicky vycházejí z rodinného a kalendářního cyklu a zvykosloví.
Lidová muzika souboru pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň. V letech 1997-2006 byl soubor Jiskra hlavním organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň. Od roku 2007 je hlavním organizátorem Plzeňská folklorní scéna a soubor Jiskra je i nadále jeho spoluorganizátorem.
Své nástupce si soubor Jiskra vychovává v dětském souboru Jiskřička.

Vedoucí souboru: Miroslav Škarda
Vedoucí muziky: Miroslav Šimandl ml.
Vedoucí taneční složky: Mgr. Hana Touchová
http://souborjiskra.eu/

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi (pomezí Českého Horácka, Polabí a Litomyšlska) existuje od roku 1984, v roce 2003 došlo v souboru ke generační výměně. To je i začátkem snahy souboru nejen pracovat s regionálními materiály, ale nově i využívat těchto podkladů a pramenů k tvorbě scénických dějových pořadů. Soubor začal každý rok připravovat nové pořady, které premiérově uvádí vždy v prosinci v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční.
Soubor Kohoutek se svými vystoupeními snaží přiblížit folklor současnému diváku a posluchači, a to nejen v jeho klasické podobě, ale také v podobě scénických pořadů, které baví jak mladé účinkující, tak (jak členové souboru věří) i dnešní diváky.
K současnému repertoáru souboru patří jak taneční a písňový materiál Východních Čech, tak i jevištní zpracování folklorní látky.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KRUŠNOHOR Chomutov

Folklorní soubor Krušnohor vznikl v r. 1988 při Kulturním a společenském středisku v Chomutově, kde působí dodnes. Ve vedení původně dětského souboru s názvem Chomutov se sešli bývalí členové pražských Vycpálkovců, od roku 1995 užívá soubor názvu Krušnohor.
Soubor doprovází vlastní lidová muzika v tradičním obsazení (klarinety, housle, flétna, kontrabas, dudy) a zpracovává folklorní materiál Krušnohoří, Karlovarska a celé západní a jihozápadní části Čech. Se svou lidovou muzikou je jediný svého druhu v širokém okolí.

Umělecká vedoucí: Jaroslava Macháčková
Vedoucí muziky: Radka Klírová
http://krusnohor.org/

 KVÍTEK Hradec Králové

Logem našeho souboru je prostý modrý kvítek na stonku svinutém do tvaru houslového klíče. Je tím myšlen nenápadný kvítek lnu - užitečné a pěkné rostlinky. Je-li užitečný a pěkný i Kvítek, to posoudíte sami, až se třeba někdy na něj přijdete podívat.
Soubor Kvítek se věnuje zpracování říkadel, písniček a tanců zejména vlastního regionu - Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší a východních Čech. Muzika si ráda zahraje i písničky z jiných oblastí Čech, Moravy a Slovenska. Všechny úpravy písniček a choreografie tanců pocházejí ze souborové dílny.
Nyní, po více než dvaceti letech fungování, jsou členy souboru tanečníci ve věku od 6 let výše a zkušení muzikanti, většinou dospělí mladí lidé.
Dá se říci, že soubor Kvítek patří k trvalkám hradeckého folklóru. V současné době, kdy píše 26. kapitolu svého fungování, však prožívá těžší období kvůli potížím v taneční složce. Začal pracovat s novými dětmi, kterým chvíli potrvá, než zastoupí ty, kteří ze souboru odešli.

Vedoucí souboru: Marie Pancířová
http://www.fskvitek.cz/cz/index.html

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka, který vznikl v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích, navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka. Na počátku činnosti tohoto souboru byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu národopisný kolektiv, který by pak na veřejnosti prezentoval bohaté lidové umění oblasti Polabí.
V současné době již sdružuje přibližně 25 nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MATIČIARIK Banská Bystrica - Slovensko

Hostem letošního ročníku festivalu je střední věková skupina souboru, který vznikl v roce 1990 v Banské Bystrici pod záštitou Matice Slovenské. Pracují zde děti od 4 do 15 let ve třech věkově odstupňovaných odděleních. Soubor dosáhl za doby svého působení řady úspěchů, zvítězil na oblastních přehlídkách, jezdí pravidelně do zahraničí a je hostem řady slovenských folklorních festivalů.

Vedoucí souboru: Zuzana Drugová
http://www.maticiarik.sk/

 OSTRAVICA Frýdek – Místek

Soubor Ostravica byl založen v roce 1960 a ve své tvorbě zpracovává převážně folklorní materiál horalského Lašska a moravsko-slovenského pomezí kolem horního toku řeky Ostravice. Osobitý charakter souboru vtiskla již jeho první umělecká vedoucí a choreografka Věra Šimková.
Tanečníci i muzikanti vystupují v krojích, které jsou rekonstrukcemi místních krojů. V roce 1997 byl založen také dětský folklorní soubor Malá Ostravica.

Vedoucí souboru: Monika Šanderová
Umělecké vedení: Irena Blablová a Libuše Kvašná
Manažer souboru: Radek Jakob
Umělecká vedoucí muziky: Martina Jakobová
Primáška muziky: Petra Nováková
http://www.ostravica.com/

 PERNÍČEK, RADOST, HOLOUBEK, MARCIPÁNEK Pardubice

Soubor písní a tanců Radost vznikl v roce 1977 při Domě dětí a mládeže ALFA v Pardubicích a první krůčky do světa udělal v roce 1980. V této době se začal vytvářet i základní taneční repertoár, který postupně přecházel ze všeobecně českého a moravského na více regionálně zaměřený, a dnes můžeme říci, že soubor zpracovává folklor svého kraje a čerpá především z materiálů pocházejících z oblastí Chrudimska a Nasavrcka.
Soubor Perníček pracuje od roku 1984 při ZUŠ Havlíčkova ul. v Pardubicích a v pěti odděleních taneční složky a třech vlastních lidových muzikách zpívá, hraje a tancuje 120 dětí.
Pardubické taneční mládí to jsou také přípravky Holoubek a Marcipánek.
Soubory Radost a Perníček jsou moc rády, že je mají, protože díky těm nejmenším bude jednou někdo, kdo převezme žezlo a tato tradice bude jejich prostřednictvím pokračovat i nadále.

Vedoucí souboru Radost a Holoubek: Jitka Vítková
Vedoucí souboru Perníček a Marcipánek: Blanka Slouková

http://www.pernicek.webz.cz/pernicek.htm
http://www.ddmalfa.cz/radost/

 

 

 

 ROSÉNKA Praha

Soubor vznikl v Praze v roce 1982 původně jako dětský soubor a do dnešního dne je jediným pražským kolektivem, který se aktivně zabývá dětským materiálem Slovácka. Za čtvrtstoletí své existence se soubor rozrostl na více než stovku dětí a mladých lidí.
Rosénku tvoří taneční osm tanečních skupin – Malá, Střední a Velká Rosénka a pět přípravek, součástí souboru jsou dvě cimbálové muziky.
Repertoár dětských složek souboru vychází převážně z lidové slovesnosti uherskohradišťského Dolňácka – her, říkadel a zvykosloví. Střední a Velká Rosénka se vedle zpracování materiálu z Dolňácka a Kopanic nechává folklorem inspirovat k vlastní tvorbě, pohybující se více či méně na pomezí tanečního divadla. Nesnaží se napodobovat nebo snad kopírovat svět
jaký známe z lidových pramenů a přenášet ho na jeviště, nýbrž tyto prameny brát jako východisko pro tvůrčí práci. Právě pro tento přístup získala Rosénka řadu ocenění na přehlídkách a folklorních festivalech na domácí i zahraniční půdě.

Vedoucí souboru: Radka Baboráková
Vedoucí a choreografie Střední Rosénky: Zuzana Cílová
Choreografie Velké Rosénky: Radka Baboráková, David Pavlíček
Primáš a vedoucí muziky: Pavel Jurečka
http://www.rosenka.cz/

 SLOVÁCKÝ SOUBOR Kyjov

Soubor lidových písní a tanců působí v královském městě Kyjov, v jednom z center národopisného dění jihovýchodní Moravy, kde je již od roku 1921 pořádán nejstarší folklorní festival v České republice - Slovácký rok.
Od založení v roce 1942 je prvořadým posláním souboru hledání a oživování starých zapadlých zvyků, písní a tanců, ale také krojových součástí či hospodářského nářadí.
Zásluhou souboru se v Kyjově, městě s 13.000 obyvateli a rozvinutým průmyslem, dodnes živě, za bohaté účasti široké veřejnosti, udržují tradiční roční zvykoslovné pořady jako fašaňk, stavění máje, dožínky, hody a další.
Soubor však rovněž nově zpracovává taneční, pěvecké a hudební materiály ze svého regionu pro podiová vystoupení. V pořadech se za hudebního doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů představuje v pestrých severokyjovských krojích.

Vedoucí souboru: Milan Pokorák
Vedoucí muziky: Jiří Petrů
http://www.spssk.cz/texty/hlavni.htm

 

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada