ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti , nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján... a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 BUFO Praha

Taneční divadlo BUFO bylo založeno v roce 1991 choreografem Martinem Packem a režisérem Janem Menšíkem. Členy souboru jsou bývalí tanečníci, a to jak profesionální, tak amatérští (Chorea Bohemica, Český soubor písní a tanců, Impuls).
BUFO, jehož název v sobě skrývá zkratky slov budoucnost folkloru, patří k nejoriginálnějším neprofesionálním tanečním souborům v tuzemsku. Programově se snaží nezařazovat se ani mezi folklorní skupiny, ani mezi pohybová divadla. Zaměřuje se jednak na dějové inscenace, ale i na pořady kombinované z jednotlivých tanečních čísel. Jako hlavní výrazové prostředky BUFO preferuje techniky čerpající z pantomimy, výrazového tance, ale hlavně z lidového tance a to nejen českého a moravského, ale i různých evropských zemí. Hlavním zdrojem námětů však stále zůstává folklor český a moravský. Černý humor, sarkasmus a ironie jsou pak těmi základními prvky, kterými soubor oslovuje diváka. Stručná charakteristika Tanečního divadla BUFO by tedy po výše napsaném zněla asi tak, že se snaží pohled na lidové taneční divadlo oprostit od formalismu a někdy zbytečného konzervativizmu.

Organizační vedoucí souboru: Eva Ornstová
Choreograf: Martin Pacek
http://www.bu-fo.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek působí v Hradci Králové již třicet dva let, posledních deset let je souborem Základní umělecké školy Střezina. Zpracovává a předvádí lidové tance, písně a zvyky východních Čech v lidových krojích a s vlastním hudebním doprovodem dětské muziky. Soubor se snaží o oživení místních tradic - Masopustu, vynášení smr , Velikonoc, stavění máje, vánočních zvyků… Tradičně v březnu také pořádá Dětský hradecký bál, který je oblíbenou akcí veřejnosti i dětských folklorních souborů z Čech, Moravy i Slovenska.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
Organizační vedoucí: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Josef Matoušek
http://www.dfscervanek.sweb.cz

 ČESKÝ LIDOVÝ SOUBOR Chrudim

Český lidový soubor Chrudim vznikl na počátku roku 2010. Svoji tvorbu zaměřuje na tři oblasti českého folkloru - Čechy západní, východní a jižní. Soubor se při své práci opírá o dlouholeté taneční zkušenosti Miloše Vršeckého a společně s Plzeňským lidovým souborem Mladina se podílí na pořadu Český tanec. Ten si klade za cíl přinášet divákům kvalitní český folklor vycházející z jeho kořenů, postavený na originálních nápadech a vynikajícím tanečním a hudebním provedení. Taneční složku doprovází muzika Kvítek.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Vedoucí muziky: Onřej Veselý
http://www.clschrudim.cz

 DUPÁK Hradec Králové

Jsme folklorní soubor Dupák z Hradce Králové, který zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Snažíme se obnovovat lidové zvyky a obyčeje, podařilo se nám udělat tradici např. z jarních zvyků jako jsou masopustní obchůzky, vynášení smrti, stavění máje apod. Své první polky a sousedské jsme se učili v dětském folklorním souboru Červánek z Hradce Králové, postupem času se k nám přidali i další, které oslovil lidový tanec a zpěv.Taneční složku doprovází muzika Kvítek.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz

 

 

 FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl ofi ciálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Sla ňany a Základní uměleckou školou ve Sla ňanech. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska - Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka.

vedoucí souboru: Aleš Kohoutek
Organizační vedoucí souboru: Radim Zajíček
http://www.formani.wz.cz

 FORMÁNCI Slatiňany

Soubor vznikl v září 2005 jako součást tanečního oboru ZUŠ Slatiňany. Ve dvou odděleních souboru zpívá a tančí více než padesát dětí od pěti do sedmnácti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Soubor úzce spolupracuje s Národopisným souborem Formani Slatiňany, s nímž pořádá pravidelné vánoční a jarní koncerty ve Slatiňanech.

Vedoucí souboru: Stanislava Sejkorová
http://www.formanci.wz.cz/

 HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková
Vedoucí muziky: Radim Koppitz a Ondřej Jiránek

 JITŘENKA Dolní Čermná

Soubor pracuje při Základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné.
V loňském roce oslavil patnácté výročí svého založení. Hlavním impulsem pro založení dětského souboru byl Mezinárodní folklorní festival Čermenské slavnosti, který každoročně na konci června probíhá v Dolní Čermné. Soubor doprovází muzika Jana Dostála.

Vedoucí souboru: Yvona Rybová
http://www.jitrenka.eu/

 KAŠAVA Zlín

Valašský soubor Kašava působí na Zlínsku již čtyřicet let. Věnuje se zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané. Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivých tanců scénická hudebně tanečně drama cká pásma vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků byla zpravidla spojena rovněž rekonstrukce dobového lidového oděvu z příslušného regionu. Specifi ckým rysem práce Kašavy je obnovování zaniklých zvykoslovných vánočních a masopustních her. Činnost členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tema cké besedy u cimbálu, valašské bály, výroční koledové obchůzky, pravidelně se zúčastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů. Důležitou součástí aktivit členů souboru je práce s dětmi – pět dětských folklorních souborů navštěvuje na dvě stě dětí.

Vedoucí souboru: Ondřej Pavlištík a Anna Macháčková
Primáš cimbálové muziky: Petr Král
Organizační vedoucí souboru: Radek Vitovský
http://www.kasava-splk.cz

 KLAS Kralice na Hané

Hanácký soubor písní a tanců Klas působí v úrodné rovině uprostřed Moravy poblíž Prostějova v Kralicích na Hané, kde vznikl koncem roku 1971. Ve svých písních i tancích se zabývá zpracováním etnografické oblasti Haná, která se nápadně liší od ostatních moravských kmenů. Každoročně je zván na mezinárodní folklorní festivaly doma i v zahraničí. Součástí dospělého souboru jsou dětské složky: osmnáctičlenný Klásek, který vznikl v roce 1976 a jeho mladší třiceti členná sekce Kláseček pracující od roku 1988.

Umělecká vedoucí souboru: Vladimíra Šolcová
Organizační vedoucí souboru: Eliška Slezáčková
Vedoucí muziky: Bohumil Stoklasa
Primáš: Jitka Vránová

 KOHOUTEK Chrudim

V roce 2009 oslavil Národopisný soubor z nedaleké Chrudimi čtvrt století existence. Za posledních několik let svým divákům představil kusy ku pobavení (Hrušky, Píseň o kafe...), k zamyšlení (Člověče, kdož jsi kolivěk), scénicky zpracované lidové tance (Kohouti , Ze Sadské, Píseň o prachy, Komu je tak dobře...) a také „kontroverzní“ (Nesahej mi na kolínka, Když jsme byli malý, tak to bylo hezký...). S velkou chutí na letošním festivalu vybere ze svého repertoáru kusy tradičně folklorní. Za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k tématům si soubor vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar.

Vedoucí souboru: Josef Mádlo
Umělecká vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
http://www.nskohoutek.cz

 KOPANIČIAR Slovensko

Folklorní soubor Kopaničiar byl založen v roce 1955 v městečku Myjava. Myjava leží na západním Slovensku, asi sto kilometrů od hlavního města Bratislavy. Je důležitým historickým, kulturním a etnografi ckým centrem Slovenska. Ve svých programech představuje soubor Kopaničiar převážně autentický folklor rodné Myjavy a okolí. Soubor však nabízí i choreografi e z jiných regionů Slovenska – párový tanec z horního Gemeru, točivé tance od Trenčína, dívčí tanec Karička z Pozdišovců, tanec z Detvy a tance z východoslovenského Zamutova. Každá z těchto oblastí má své překrásné kroje, které Kopaničiar vlastní a vystupuje v nich doma i v zahraničí. Krojová vystoupení tanečníků jsou velmi pestrá, dynamická a humorně laděná. Lidová hudba souboru je výrazná, charakteristická pro myjavský region.

Vedoucí souboru: Marián Kosík
Umělecká vedoucí souboru: Elena Vránová
Vedoucí muziky: Martin Bunčiak
http://www.kopaniciar.sk/

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů. V současné době sdružuje přibližně pětadvacet nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
Vedoucí taneční složky: Lenka Šťastná
http://www.fslipka.cz

 MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětské folklorní soubory Perníček a Marcipánek z Pardubic mají dlouholetou tradici, která je již od prvopočátku spojena se Základní uměleckou školou Havlíčkova 925, Pardubice. Všichni členové souboru jsme žáci, studenti, či pedagogové této školy. Poskytuje nám ochranná křídla, která musí být nadmíru široká, neboť je nás dnes téměř sto padesát. Základem našeho repertoáru jsou lidové písně, tance a dětské lidové taneční hry z Pardubicka, Hradecka, Polabí a Českého Horácka, vše ve scénickém zpracování. Dětský folklorní soubor Perníček vznikl již v roce 1986 a v letošním roce slavíme dvacáté páté narozeniny.

Vedoucí souboru: Blanka Slouková, Lenka Šťastná
Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Michal Doubek
http://www.pernicek.tym.cz/

 

 NISANKA Jablonec nad Nisou

Folklorní soubor Nisanka byl založen již v roce 1964 a nechává se inspirovat lidovou kulturou Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší. Při sestavování repertoáru čerpá především ze sbírek Pavla Krejčího. Nezaměřuje se pouze na interpretaci písní a tanců, ale snaží se ztvárnit tradice tak, aby oslovily současného diváka.

Vedoucí souboru: Jana Hamplová
Vedoucí kapely: Lukáš Fogl
Choreografka: Jana Hanajová
http://www.nisanka.cz/

 PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ Strakonice

Základem tohoto souboru je dudácká muzika, ve které hraje alespoň jeden nebo raději více dudáků. Dudy pak doplňují housle, klarinety a basa a máme tu dudáckou muziku v celé její kráse. Lidové písně z Prácheňska ve dvoj- a trojhlasé úpravě v podání dívčí pěvecké skupiny jistě zaujmou každého posluchače. Kromě nich děvčata zařazují do svého repertoáru také skladby barokních mistrů a novodobých autorů. Jestliže pěkná muzika a zpěv lahodí uším, je potřeba dopřát zážitek očím. Ten přináší už první pohled na krásné lidové kroje, ve kterých celý soubor účinkuje, a jejichž krása vynikne zejména při vystoupení taneční skupiny. V jejím provedení před očima diváků ožívají lidové tance, tradice a zvyky. Bohatý repertoár písní a tanců se vztahuje k tradicím udržovaným v průběhu celého roku na staročeské vesnici.

Vedoucí souboru: Václav Novák
http://www.prachenak.strakonice.cz/

 SLUNÍČKO Rokycany

Rokycanský folklorní soubor založila v roce 1967 Božena Auterská. Od roku 1981 vystupuje pod názvem Sluníčko. Tvůrčí a pedagogický tým již třetí generace tohoto souboru tvoří Jana Frühaufová a Zdeněk Vejvoda. Sluníčko se zabývá jevištní stylizací národopisných materiálů z jihozápadních Čech a Rokycanska, zpracovává hudební a taneční folklor a zvykosloví.

Vedoucí souboru: Jana Frühaufová, Zdeněk Vejvoda, Martina Hirschová
http://www.slunicko-rokycany.eu/

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada