2012 Účinkující
ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 CIFRA Uherské Hradiště

Folklorní soubor Cifra k vám zavítal ze samého srdce Slovácka - z Uherského Hradiště. V průběhu dvanácti let se soubor rozrostl až na současných šestnáct tanečních párů a sedm muzikantů. Ve svém repertoáru se soubor snaží především obnovovat a rozvíjet poklady tradičního lidového umění moravského Slovácka, které má tak jedinečnou a bohatou kulturu.
Při hledání inspirace však Cifra nezůstává jenom ve svém rodném regionu, ale odvažuje se jít za lidovou písní a motivací i za hranice - na Slovensko. Rozmanitost repertoáru souboru je tedy od točivých a fi gurálních tanců z Uherskohradišťska, přes dynamické a technicky propracované tance ze Slovenska, až po diváky oblíbené tematické kompozice Komáři a Zabijačka.
Během roku se můžete se souborem Cifra setkat na nejrůznějších společenských akcích nebo při pravidelných celovečerních pořadech. Cifra také pravidelně reprezentuje svůj region na tuzemských i zahraničních festivalech například v Belgii, Francii, Kanadě, Maďarsku, Polsku, Španělsku, Švýcarsku a dalších. Folklorní soubor Cifra se tak za dobu své existence právem zařadil mezi přední soubory Uherskohradišťska.

Vedoucí souboru: Petr Holoubek
Vedoucí taneční složky, choreograka: Lenka Kraváčková
Primáš muziky: Petr Číhal
www.fscifra.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek působí v Hradci Králové již více než třicet let, posledních deset let je souborem Základní umělecké školy Střezina. Zpracovává a předvádí lidové tance, písně a zvyky východních Čech v lidových krojích a s vlastním hudebním doprovodem dětské muziky.
Soubor se snaží o oživení místních tradic - masopustu, vynášení smrti , Velikonoc, stavění máje, vánočních zvyků apod. Tradičně v březnu pořádá Dětský hradecký bál, který je oblíbenou akcí veřejnosti i dětských folklorních souborů z Čech, Moravy i Slovenska.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfscervanek.sweb.cz

 ČESKÝ LIDOVÝ SOUBOR Chrudim

Český lidový soubor Chrudim vznikl na počátku roku 2010. Svoji tvorbu zaměřuje na tři oblasti českého folkloru - Čechy západní, východní a jižní. Soubor se při své práci opírá o dlouholeté taneční zkušenosti Miloše Vršeckého a společně s Plzeňským lidovým souborem Mladina se podílí na pořadu Český tanec. Ten si klade za cíl přinášet divákům kvalitní český folklor vycházející z jeho kořenů, postavený na originálních nápadech a vynikajícím tanečním a hudebním provedení. Taneční složku doprovází muzika Kvítek.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Vedoucí muziky: Onřej Veselý
http://www.clschrudim.cz

 DUPÁK Hradec Králové

Zpracováváme lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. V současné době nám hraje muzika folklorního souboru Kvítek taktéž z Hradce Králové.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz

 

 

 FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl ofi ciálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Sla ňany a Základní uměleckou školou ve Sla ňanech. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska - Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka.

vedoucí souboru: Aleš Kohoutek
Organizační vedoucí souboru: Radim Zajíček
Vedoucí muziky, primáška: Helena Kohoutková
http://www.formani.wz.cz

 FORMÁNCI Slatiňany

Soubor vznikl v září 2005 jako součást tanečního oboru ZUŠ Slatiňany. Ve dvou odděleních souboru zpívá a tančí více než padesát dětí od pěti do sedmnácti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Soubor úzce spolupracuje s Národopisným souborem Formani Slatiňany, s nímž pořádá pravidelné vánoční a jarní koncerty ve Slatiňanech.

Vedoucí souboru: Stanislava Sejkorová
Vedoucí muziky: Jiřina Pražanová
http://www.formanci.wz.cz/

 HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek vznikl v roce 1984 a v průběhu posledních sedmi let svým divákům představil nově vybudovaný repertoár, jehož společným jmenovatelem je netradiční výběr a přístup k vybranému tématu s použitím osobitých výrazových prostředků. Za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k materiálu si soubor vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar. Letos se na Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové představí jak se svým klasickým tanečním repertoárem, tak v pořadu scénických forem s jevištním zpracováním masopustní obchůzky z Hlinecka, která byla ve své původní podobě v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MALÁ ČESKÁ MUZIKA JIŘÍHO POSPÍŠILA Praha

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila z Prahy je souborem s více než padesá letou historií.
Soubor založil v Praze roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček jako součást Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. V původní sestavě byly jen dvoje housle, viola a kontrabas. Duší muziky (kromě Jar. Krčka) byl od počátku také folklorista, hudební upravovatel, instrumentalista, tanečník a především vynikající zpěvák lidových písní Jiří „Ica“ Pospíšil (1927–2004). Muzika se časem rozrostla o další zpěváky a nástroje a roku 1967 se stala jednou ze základních součás souboru Chorea Bohemica. V roce 1982 se vyčlenila z muziky souboru Chorea Bohemica skupina muzikantů, která pod vedením Jiřího Pospíšila začala samostatně vystupovat a v roce 1985 se defi nitivně osamostatnila pod současným názvem Malá česká muzika Jiřího Pospíšila.
Muzika interpretuje hudební folklor zejména z oblasti jižních, středních a západních Čech. Čerpá však také z bohatství národopisného materiálu celé České republiky. Svá vystoupení zpestřuje ukázkami lidové slovesnosti a lidových obyčejů, drobnými divadelními prvky a na vybraných vystoupeních také spoluprací s vynikajícím tanečním párem manželů Mileny a Jiřího Pitterových.

Vedoucí muziky: Jakub Sršeň
Primáška: Růžena Sršňová
http://www.mcmjp.unas.cz

 

MALÁ JASÉNKA Vsetín

Dětský folklorní soubor Malá Jasénka ze Vsetína pracuje nepřetržitě od roku 1955 a patří k nejstarším a nejvýznamnějším dětským souborům v České republice. Soubor se zaměřuje na zpracování folkloru regionu Valašsko, přičemž čerpá především ze sbírek významné osobnosti Valašska, sběratele a zakladatele souboru Jasénka, pana Zdeňka Kašpara. V programových kompozicích se ozývají lidové zvyky spojené s přírodním kalendářem a ohlašují se události či příběhy vázané k tradičním projevům a činnostem Valachů. V současné době navštěvuje soubor okolo šedesáti děti ve věku od pěti do patnácti let, které většinou pokračují v dospělém souboru Jasénka. Soubor má vlastní cimbálovou muziku.

Vedoucí souboru: Alena Zdražilová
Organizační vedoucí souboru:: Andrea Frňková
Primáš muziky: Petr Živocký

 

MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětské folklorní soubory Perníček a Marcipánek z Pardubic mají dlouholetou tradici, která je již od prvopočátku spojena se Základní uměleckou školou Havlíčkova 925, Pardubice. Všichni členové souboru jsme žáci, studenti, či pedagogové této školy. Poskytuje nám ochranná křídla, která musí být nadmíru široká, neboť je nás dnes téměř sto padesát. Základem našeho repertoáru jsou lidové písně, tance a dětské lidové taneční hry z Pardubicka, Hradecka, Polabí a Českého Horácka, vše ve scénickém zpracování. Dětský folklorní soubor Perníček vznikl již v roce 1986 a v letošním roce slavíme dvacáté páté narozeniny.

Vedoucí souboru: Blanka Slouková, Lenka Šťastná
Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Michal Doubek
http://www.pernicek.tym.cz/

 

 NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV Postřekov

Jeden z nejstarších folklorních souborů v České republice (založen v roce 1933) je naprosto unikátní svým generačním přesahem (nejmladším tanečníkům je dvanáct a nejstarším přes sedmdesát let). Podstatou vystoupení Postřekováků je stále živá a dodnes udržovaná tradice. Důraz je kladen na původní kroje, které se v Postřekově stále aktivně nosí a to i mimo soubor. Temperament dívek a žen, který je v Postřekově označován slovem „těberná“, je vyvažován hrdostí , bujarostí a pýchou mužů, kteří ví naprosto přesně, kde jsou jejich kořeny. Soubor jako celek působí velice bezprostředním, strhujícím dojmem, umí vtáhnout diváka, přenést ho do samého jádra Chodska. Taneční vystoupení je doprovázeno dudáckou kapelou Sekáči v tradičním chodském složení dudy, s-klarinet, b-klarinet, housle, basa.

Vedoucí souboru: Radek Zuber
http://www.postrekovo.cz/

 ROSÉNKA Praha

Folklorní soubor Rosénka oslaví v tomto roce třicet let od svého vzniku. Zpracovává převážně písně a tance z oblasti hradišťského Dolňácka, Uherskobrodska a moravskoslovenských Kopanic.
Rosénku založila Radka Baboráková původně jako dětský soubor, který se postupem času rozrostl do tělesa, které má v současnosti sto devadesát členů ve věku od tří do třiceti tří let, rozdělených do deví skupin, které doprovází cimbálová hudba Muzička.
Na tomto festivalu se vám představí skupina Hajdaláci, která čítá dvacet mladých lidí od šestnácti do dvaceti pěti let a z nichž mnozí tančí v Rosénce od dětství.
Soubor je známý zajímavým výběrem materiálu a jeho netradičním zpracováním, o čemž svědčí četná ocenění z domácích i zahraničních fes valů a přehlídek. V loňském roce se Rosénka dostala do užší nominace na cenu Foskar a F. Cíl a A. Marková se stali laureáty v soutěži sólových tanečních párů „Šaff ova ostroha“ na Slovensku. Kromě účasti na festivalech pořádá Rosénka během roku pravidelné i mimořádné akce, besedy u cimbálu, výchovné koncerty pro děti ZŠ, profi lová vystoupení jednotlivých skupin i celosouborová vystoupení. Folklorní soubor Rosénka je součás obecně prospěšné společnosti Dejvické divadlo, jejímž zakladatelem je Městská část Praha 6.

Umělecká vedoucí souboru, choreograka: Zuzana Cílová
Umělecký vedoucí a primáš muzičky: Pavel Koplík
Organizační vedoucí Rosénky: Luboš Kubík
http://www.rosenka.cz/

SKALIČAN Slovensko

Folklorní soubor Skaličan byl založen v roce 1954. Program souboru je sestavený z tanečních, hudebních a pěveckých čísel a zaměřuje se především na zpracování tradiční lidové kultury Záhorácké oblasti . Nevyhýbá se ani jiným zajímavým regionům Slovenska, jako jsou například Goral, Šariš nebo Detva.
Za dobu svého trvání soubor vystupoval na různých domácich i zahraničních festivalech a přehlídkách tradiční lidové kultury. V současnosti má soubor okolo padesáti členů.

Vedoucí souboru: Denisa Remišová
Umělecký vedoucí souboru: Peter Michalovič
Vedoucí taneční složky souboru, choreografka: Marcela Michalovičová
http://www.skalican.sk/

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada