ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 DUPÁK Hradec Králové

Zpracováváme lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. V současné době nám hraje muzika folklorního souboru Kvítek taktéž z Hradce Králové.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz

 

 

 

 

GRUNIK Ostravice

Folklorní soubor Grunik působí v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Po celých Karpatech se holé kopce vybíhající z hlavního hřebene, na kterých se pásly ovce, jmenují Gruň či Grunik, odtud také název souboru. Soubor se věnuje oblasti západních Karpat, kde se stýkají hranice Moravy, Slezska a Slovenska. Toto rozhraní skýtá velice pestrou paletu lidové kultury, která díky krajinné odlehlosti zůstala živá až do druhé poloviny 20. století. V té době byly ještě zaznamenány písně s archaickými prvky, které se snaží Grunik prezentovat v jejich autentické podobě. Svůj repertoár Grunik čerpá především ze sběrů své zakladatelky a dlouholeté vedoucí Věry Šejvlové, která v 50. letech minulého století sbírala písně i tance horského Lašska a přilehlých Kysúc.
Vedoucí souboru: Zuzana Švébišová
Vedoucí muziky: XX
http://www.grunik.cz

 HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 HOŘEŇÁK Lázně Bělohrad

Folklorní soubor Hořeňák byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog Vratislav Vycpálek. V současné době má soubor asi čtyřicet pět členů a je sdružován pod občanským sdružením FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s. Od roku 1975 je soubor organizátorem folklorních slavností písní a tanců Pod Zvičinou v Lázních Bělohrad, které se každoročně konají v polovině června. Folklorní soubor Hořeňák má ve svém repertoáru tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Americe a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Soubor Za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil soubor Hořeňák osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z jednotlivých historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny.
Vedoucí souboru: Milan a Zdeňka Rychterovi
http://www.horenak.belohrad.net

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek vznikl v roce 1984 a v průběhu posledních sedmi let svým divákům představil nově vybudovaný repertoár, jehož společným jmenovatelem je netradiční výběr a přístup k vybranému tématu s použitím osobitých výrazových prostředků. Za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k materiálu si soubor vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar. Letos se na Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové představí jak se svým klasickým tanečním repertoárem, tak v pořadu scénických forem s jevištním zpracováním masopustní obchůzky z Hlinecka, která byla ve své původní podobě v roce 2010 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové byl založen na podzim roku 1982. V současné době soubor tvoří devítičlenná lidová muzika, kde hrají zkušení muzikanti, a taneční složka. Kvítek se věnuje zpracování písní a tanců především vlastního regionu (Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší), muzika má však v repertoáru písničky i z jiných regionů Čech, Moravy a Slovenska.
Muzika kromě samostatného vystupování spolupracuje ještě s dalšími folklorními soubory, doprovází soubory Dupák z Hradce Králové, Moták z Prahy a Český lidový soubor Chrudim.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MLADINKA Plzeň

Dětský folklorní soubor Mladinka byl založen v roce 1986 pod názvem Škodováček. O rok později vznikla i vlastní dětská muzika. Cílem souboru je seznámit děti s kořeny naší kultury a přiblížit lidové umění současnému divákovi. Zaměřuje se především na jevištní zpracování lidových písní, tanců a zvyků z Plzeňska a jihozápadních Čech. Pravidelně je hostem významných folklorních festivalů v Čechách i v zahraničí, pořádá vánoční vystoupení a jarní premiérový pořad s hostem.

Vedoucí taneční složky: Martin Šefl
http://www.mladinka.pilsfree.cz

 MLADOSŤ Banská Bystrica

Základ pro činnost a vznik souboru Mladosť byl položený ve školním roce 1959/60, když byl v Banské Bystrici otevřený Pedagogický institut. O rok později byl založen také taneční soubor pracující pod vedením Boženy Kovaľové, bývalé členky souborů Lúčnica a Technik, z něhož v roce 1971 vznikl vysokoškolský folklorní soubor Mladosť. Ve svém repertoáru soubor zpracovává hudební a taneční folklor celého Slovenska. Neoddělitelnou součástí vystoupení souboru je také hudební a pěvecká složka.
Vedoucí souboru: Martin Urban
http://www.ufsmladost.sk

 PLZEŇSKÝ MALÝ LIDOVÝ SOUBOR Město

Pzeňský MLS tvoří skupina muzikantů a zpěváků, která se vytvořila v roce 2009 kolem upravovatele lidových písní a tanců Miroslava Šimandla, známého svým působením nejen na pódiích, ale i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Soubor tvoří mladí lidé, převážně posluchači či absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folkloru věnují od dětství. Plzeňský MLS vychází z tradic muzikantského a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních Čech – hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové obsazení - troje housle, dva klarinety, kontrabas, dudy a niněra - společně se zpěváky vytváří pestrý krojovaný program lidových písní a instrumentálních skladeb.
Vedoucí souboru: Miroslav Šimandl
http://www.plzenskymls.cz

 

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada