III. ROČNÍK

3.-5.6.1994

Účast souborů: DYLEŇ Karlovy Vary, GAUDEAMUS Praha, KALAMAJKA Havl. Brod, KARMAZÍN Pardubice, KAŠAVA Zlín, MLADINA Plzeň, NISANKA Jablonec n. N., PERNÍČEK Pardubice, POŠUMAVSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA Strakonice, RADOST Pardubice, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční soubory: Guldstalaget - švédský soubor


celkem: 11 souborů, 1 zahraniční

     Třetí ročník vycházel z programové a dramaturgické koncepce skladby festivalu a také důsledného kritického zhodnocení programovou radou. Její práce a otevřenost výměny zkušeností a názorů mezi členy programové rady byla zárukou pozitivního posunu. Oproti minulým ročníkům bylo nutné z ekonomických a také provozních důvodů redukovat počet zúčastněných souborů a zároveň upravit harmonogram festivalových pořadů. Ve svém důsledku se tento krok projevil jako pozitivní. Šlo také o to minimalizovat přesuny mezi oběma festivalovými městy, šlo o zásah v časovém harmonogramu tak, aby nedocházelo k překrývání pořadů atd.

     Význačným rysem tohoto ročníku byla snaha pořadatelů a organizátorů zvýšit zájem diváků o festival. Tak se vytříbil zejména pořad Pernštýnská noc na náměstí v Pardubicích. Noc měla charakter staročeského jarmarku, kde kromě folklorních souborů mohli návštěvníci vidět i vystoupení Českomoravské hudební nezávislé společnosti, skupiny historického šermu a pouličního divadla. Navíc si mohli vybrat a zakoupit pěkné věci z dobré a vkusné nabídky lidových výrobců. Díky tomuto spojení a vynikající propagaci se Pernštýnská noc stala zcela ojedinělou společenskou, kulturní a zábavnou událostí festivalu. Několikatisícová divácká návštěvnost dala nový impuls festivalu a jeho dalšímu rozvoji. Tímto počinem vstoupil festival do povědomí široké pardubické veřejnosti.

     Naopak v Hradci Králové se ještě tak nedařilo. Festivalové pořady měly velmi nízkou návštěvnost hraničící s nezájmem. Ovšem jistou část lze přičíst také na vrub nepříznivému počasí, ne dobře zvolenému prostředí, ale hlavně to byla skutečnost, že zde festival fakticky začínal a své diváky bude muset teprve v budoucnu hle-dat, oslovovat, získávat a nacházet.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada