X. ROČNÍK

1.-3.6.2001

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, DUPÁK Hradec Králové, ČERVÁNEK Hradec Králové, HLUBINA Ostrava, HOLOUBEK Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, MARCIPÁNEK Pardubice, OLD STARS Hradišťan Uherské Hradiště, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice, ŠMIDLÁTKA Pardubice, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční soubory: SKALIČAN Skalica Slovensko

Folkové skupiny: TRDLO Pardubice, ŠMIDLÁTKA Pardubice, HRADNÍ DUO Rakovník, NOVÝ KOŘENÍ Slatiňany


Celkem: 13 souborů a 1 zahraniční

     První kulaté jubileum festivalu Pardubice - Hradec Králové se stalo významným folklorním svátkem pro české soubory a jejich hosty, jakož i oblíbenou a vítanou společenskou událostí pro obě pořadatelská města. Slavnostní zahájení proběhlo v prostorách radnice v Pardubicích. Zúčastnili se jej zástupci obou pořadatelských měst, kteří potvrdili zájem na konání dalších ročníků tohoto festivalu, ocenili nejen vzrůstající počty návštěvníků, ale i uměleckou úroveň účinkujících souborů.

     Pernštýnská noc i tentokrát obstarala slavnostní zahájení festivalu. Mezi obyvateli Pardubic tolik oblíbenou událost pokazil jen déšť před oficiálním zahájením. Ten možná odradil některé Pardubáky od návštěvy této každoroční slavnosti.

     Součástí komorního pořadu Dialog v Atriu radnice, v němž se představily soubory Old Stars Hradišťan a Vycpálkovci, byla malá přehlídka vítězných párů soutěže v interpretaci mateníku z minulých let.

     Na nádvoří pardubického zámku se setkali hosté festivalu z Moravy a Slovenska, soubory Hlubina Ostrava a Skaličan Skalica v programu Inspirace. Pořad měl vysokou uměleckou úroveň. Folklorní folkování probíhalo na Příhrádku. Také půlnoční muzicírování souborů Zpívající brány pod Zelenou a Zámeckou bránou bylo již vítaným zakončením páteční noci.

     Programová rada byla požádána o vystoupení folklorních souborů v rámci sobotních programů v nedalekých Osicích, kde se konala slavnost ke 200. výročí narození Františka Škroupa. Na slavnosti krátce vystoupily soubory Baldrián a Radost z Pardubic.

     Pořad „Přijďte pobejt ... " na piletickém statku provázely problémy s počasím, po několika "sprchách" byl přemístěn do historické stodoly. Tam se sice vešel menší počet diváků, ale přesto byl průběh bezproblémový, byť se muselo částečně improvizovat. Diváci hodnotili pružnost, s jakou se soubory vyrovnaly se změnou prostředí, i dobrou náladu a vtip, s jakým reagovaly na nepřízeň počasí.

     Autorsky tradičně dobře připravený pořad pardubických a hradeckých dětských souborů a jejich hostů Malý ptáček, křiklavý zobáček se uskutečnil v sobotu v podvečer na prostranství před hradeckým kulturním centrem Aldis a pak následoval pořad scénických forem Zrcadlení ve velkém sále Aldisu. Přes veškerou snahu programové rady i hradeckých pořadatelů se nepodařilo v tak velkém prostoru vytvořit vhodné divadelní prostředí. Odstup od diváků byl příliš velký a vytvoření vzájemného kontaktu mezi divákem a účinkujícími soubory nebylo možné. V dalších ročnících festivalu bylo třeba pro tento typ pořadu bezpodmínečně zajistit divadlo.

     Závěrečným pořadem hradecké části festivalového programu byla Společenská zábava, která navázala na předchozí pořady, avšak měla nový průběh. Byl zpracován taneční pořádek a zajištěna nefolklorní hudba a ukázky společenského tance - párové i skupin.

     S velkým zájmem se setkaly zejména ukázky standardních i latinsko-amerických tanců v podání špičkových párů společenského tance i break dance v podání mladých souborů. Menší zájem byl o nefolklorní hudbu, jejíž největší vadou byla přílišná hlučnost. Více zábavy si soubory připravily samy, muziky jednotlivých souborů se střídaly v doprovodech ke zpěvu a tanci.

     Nedělní pardubický program Setkání na zámku na zámeckém nádvoří byl velice dobře připraven a skvěle provázen slovem Davida Slouky.

     Festivalu v tomto roce příliš nepřálo počasí, zejména při zahájení a také při sobotním pořadu v Pileticích. Naštěstí se situace v obou případech dala řešit, takže nebylo třeba rušit některý z programů. Po stránce programové i organizační je festival stabilizován a tak se zdá, že v nejbližší budoucnosti nebude třeba zásadních programových změn. Avšak vývoj jde rázně vpřed, klade jiné nároky. Objevují se také nové generace lidí, kteří aktivně lidové umění pěstují. Je proto nevyhnutelné zapojit do přípravných i realizačních fází festivalu novou, mladou generaci. V ní je totiž naděje do budoucna.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada