XI. ROČNÍK

7.-9.6.2002

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DOLINA Staré Město u Uh. Hradiště, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, LIMBORA Praha, MLADINA Plzeň, MUZIKA SOUBORU ROZMARÝNEK Praha, PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ Strakonice, RADOST Pardubice

Zahraniční soubory: TAPIOMENTE Maďarsko


Celkem: 12 souborů a 1 zahraniční

     Slavnostní zahájení festivalu se konalo na radnici v Pardubicích. Zde byli přivítáni všichni účinkující, zástupci pořádajících organizací a další hosté primátorem a náměstkem primátora města Pardubice a vedoucím odboru kultury města Hradec Králové. V historické reprezentativní zasedací místnosti radnice bylo zahájení festivalu velmi důstojné a také srdečné, odpovídající významu festivalu pro obě města.

     Celý festival již tradičně zahájila Pernštýnská noc, která nabídla divákům vystoupení souborů na Pernštýnském náměstí, komorní pořad v atriu radnice a na nádvoří zámku.

     V komorním pořadu v atriu radnice s názvem Humor v dudáckých písničkách se představily - Prácheňský soubor ze Strakonic, muzika souboru Rozmarýnek z Prahy a muzika souboru Mladina z Plzně. V několika tematických blocích, zaměřených převážně humorně na dudáky (a dudačky), trampoty s láskou, pijácké písničky a život s humorem, se prolínala vystoupení všech tří souborů.

     Pořad Setkání souborů Dolina z Moravy a Limbora z Prahy (slovenský soubor), se bohužel nemohl konat na nádvoří zámku, kde mělo pardubické divadlo připraveny kulisy pro svou inscenaci. Do prostor Příhrádku se připravený komponovaný pořad nehodil. Tento prostor je velice vhodný pro volné prezentace souborů a muzik, a to bez ozvučení. Přes všechny tyto potíže byl repertoár obou souborů velmi vhodně vybrán a pořad pak měl velký divácký ohlas.

     Zpívající brány - půlnoční muzikantské notování má již své diváky, kteří si rádi ještě na závěr prvního dne festivalu zazpívají.

     Setkání souborů na piletickém statku Přijďte pobejt ... aneb chvála posvícení bylo velmi úspěšné, což potvrdil každoročně vzrůstající počet návštěvníků. Svěží průvodní slovo autorky pořadu, paní Kamily Skopové, přispělo k posvícenské pohodě.

     Scénické pořady festivalu mají tradičně vysokou úroveň, vynikající atmosféru i ohlas. Pořad Rovnoběžky souborů Dolina ze St. Města a Mladina z Plzně v hradeckém Klicperově divadle byl vtipným porovnáváním života souboru, jak je reprezentovaly jednotlivé vstupy obou souborů. I když byla jednotlivá programová čísla co do formy rozdílná, pořad byl působivý, a to jak vzhledem k promyšlené kompozici, tak i k úrovni obou souborů.

     Zcela zaujal i diváky, kteří nejsou v oboru zasvěceni, ani mu nejsou nakloněni, které bychom mohli označit jako laiky, a zdá se, že mile překvapil i diváky bez jakéhokoli vztahu k oboru.

     Na Společenskou zábavu v malém sále hradeckého kulturním centra Aldis byl opět připraven taneční pořádek. Nápad poskytnout jednotlivým účinkujícím muzikám bloky, ovšem s tím, že byly spojeny vždy dvě příbuzné muziky, se ukázal jako velmi dobrý a přispěl k tomu, že se všichni přítomní velmi dobře bavili. Večer okořenily i ukázky společenského tance.

     Nedělní odpolední pořad Rozmlouvání na Příhrádku provázely problémy s počasím. Přesto se nakonec uskutečnil v plném rozsahu. Byl velice dobře autorsky připraven i velmi vtipně uváděn Alešem Mokrenem.

     Tento ročník měl dramatický začátek způsobený nepřízní počasí. Počasí se však umoudřilo, alespoň v místech konání festivalu, a zůstalo jen u "deště na spadnutí", a tak úsilí organizátorů i účinkujících nepřišlo nazmar.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada