XIV. ROČNÍK

3.-5.6.2005

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DOUBEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, GAUDEAMUS Praha, HOLOUBEK Pardubice, JAROŠOVCI Mělník, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, MALÝ BESKYD Zubří, MARCIPÁNEK Pardubice, MUZIKA KARMAZÍN Pardubice, OSTRAVIČKA Frýdek - Místek, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice

Zahraniční soubory: ORAVAN Nižná Slovensko

Folkové skupiny: REBELCANTO Pardubice, VESPOL Újezd u Litomyšle, NONCUA CANTO Pardubice Hosté festivalu: ŽALMAN A SPOL., DIVADLO DNO Hradec Králové


Celkem: 15 souborů a 1 zahraniční

     Festival má již svou stabilní programovou skladbu a časovou konstrukci, ověřenou v posledních ročnících a přijatelnou organizačně, technicky a umělecky. Úvod folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové opět přivedl do ulic několik tisíc lidí. Pernštýnská noc má totiž v sobě zvláštní kouzlo. Davy proudící historickým centrem Pardubic mohou vidět nejen špičkové folklorní soubory, které hrají, zpívají a tančí, ale také velký jarmark lidových výrobců, kde si mohou nakoupit, co se jim zlíbí, od nejrůznějších upomínkových předmětů až po batikovaná trička, perník nebo medovinu. Otevřeny jsou rovněž pardubické restaurace i obchody. Město zkrátka při Pernštýnské noci opravdu žije. Nedílnou součástí pátečního festivalového programu jsou komorní pořady v atriu radnice a na nádvoří zámku. V komorním pořadu v atriu s názvem O vojácích a panenkách se představily soubory Baldrián Pardubice, Gaudeamus Praha a Jarošovci Mělník. Tematicky zaměřený pořad, v němž se zpívalo a hrálo, ale i tančilo, měl spád, gradaci a velkou diváckou odezvu.

     Noční páteční pořad Setkání představil soubory Ostravičku z Frýdku-Místku a Orava z Nižné na Slovensku. Tyto zámecké noční pořady mají také již své diváky a to pro svoji nezaměnitelnou atmosféru, originalitu i umělecký zážitek.

     Sobotní dětský pořad v Hradci Králové Malý ptáček, křiklavý zobáček byl původně plánován na letní scénu do Jiráskových sadů. Vzhledem k deštivému počasí bylo nutné pořad přesunout do sálu Adalbertina. Děti sice zvládly přesun dobře, ale sál není pro tento typ přehlídkového pořadu konaného v odpoledních hodinách právě nejvhodnější. Takže po celou dobu pořadu byl v sále velký hluk. Děti, které zrovna nevystupovaly, se bavily jinak - pobíháním, hraním her - a to vše za mlčenlivého přihlížení vedoucích. Tato atmosféra prokázala vedle jiného, že to není cesta. Nezbývá než pořad zrušit, anebo přesunout do jiného prostoru. Ovšem pak je nutná pevná a rozhodná ruka autority režiséra, který musí provést jistou redukci. Ve scénickém pořadu Cesty, který se konal v Klicperově divadle, vystoupily soubory Gaudeamus Praha, Jarošovci Mělník, Baldrián Pardubice a Kohoutek s muzikou Karmazín.

     Všechny soubory vystupovaly v rámci programu dvakrát a představily různé způsoby přístupu a chápání odkazu lidového umění. Pořad byl, snad je možné napsat již tradičně, velice zajímavý, rozličný a vyvážený. U tohoto pořadu, více než u dalších na festivalu, je třeba pečlivě vybírat z nabízeného.

     Sobotní večerní pořad na Šrámkově statku v Pileticích Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer se poprvé takřka stoprocentně vydařil. Počasí bylo sice místy velice proměnlivé a s deštěm, ale organizátory neodradilo. Již v minulém ročníku festivalu byla tato část přesunuta do Adalbertina v Hradci Králové a všichni konstatovali, že to není ono. Tentokrát byl na Šrámkově statku plně využit prostor stodoly, kde se hrálo, tancovalo a zpívalo. Dobrým tahem autora bylo pozvání hosta, a to folkové skupiny Žalman a spol. a divadla DNO z Hradce Králové. Změna programového schématu festivalu, která znamenala zrušení společenské zábavy a její spojení s pořadem v Pileticích a přesun do večerních hodin, se organizátorům osvědčila.

     V nedělním pořadu Rozmlouvání na zámku se představily dětské i dospělé soubory tím nejlepším ze svého repertoáru, co se do tohoto nádherného, akusticky bezvadného prostředí hodilo. Poslednímu pořadu festivalu předcházelo rozloučení a poděkování pořadatelů festivalu souborům, resp. zástupcům zúčastněných souborů. Tento závěr festivalu, který se konal poprvé, se stal důstojnou tečkou za dalším úspěšným ročníkem.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada