XVIII. ROČNÍK

5.-7.6.2009

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, DUPÁK Hradec Králové, EKONÓM Bratislava, GAUDEAMUS Praha, HOLOUBEK Pardubice, HOŘEŇÁČEK Lázně Belohrad, KOHOUTEK Chrudim, KUŘÁTKA Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, LIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK Pardubice, ONDŘEJNICA Stará Ves nad Ondřejnicí, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice, SKANZEN ŠKODA Plzeň, VYSOČAN Hlinsko

Hosté festivalu: LELIWA JAZZ BAND - Polsko, NAVOSTRO Mělník, SEVERKA Hradec Králové, TRDLO Pardubice


celkem: 20 souborů

Zahájení proběhlo stejně jako v minulých ročnících festivalu ve slavnostní síni radnice v Pardubicích, tentokrát za přítomnosti primátora města Pardubic, město Hradec Králové zastoupil náměstek primátora. Účinkující soubory byly zastoupeny svým vedoucím a jedním krojovaným párem. Po skončení slavnostního otevření festivalu zahájili představitelé obou měst festival také přímo na Pernštýnském náměstí.


Pořady páteční Pernštýnské noci probíhající na Pernštýnském náměstí a v přilehlých malebných zákoutích historického centra Pardubic připravil Aleš Mokren. Dvacetiminutová vystoupení folklorních souborů na dvou jevištích na Pernštýnském náměstí se zaměřovala na představení převážně regionální charakteristiky účinkujících souborů, o něco hlubší sondou do tvorby folklorních souborů byl pořad nazvaný Setkání na nádvoří pardubického Zámku. Představily se zde Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a Ekonóm z Bratislavy. Lidovým písním v méně tradičních úpravách byl věnován folkrockový pořad na Příhrádku, kde vystoupila královéhradecká folková kapela Severka a rockové seskupení Navostro z Mělníka. O poznání lyričtější setkání s lidovou písničkou připravil Marek Janata v pořadu Kudy láska chodí v Atriu radnice. Tematický hudební komorní pořad obohacený o drobné taneční ukázky citlivě a vkusně vlastním slovem doprovodil sám autor pořadu, čímž zcela nenásilně vytvořil atmosféru, v níž diváci i účinkující cítili stejný puls. Po skončení pořadů měli návštěvníci možnost zastavit se v bránách historické části města rozeznělých zpěvem a hrou muzikantů.

Sobotní taneční dílna lektorky Evy Velínské, která otevřela druhý festivalový den v Hradci Králové, v rozličných rytmech a nejrůznějších kombinacích rytmicko-pohybových struktur erudovaně naznačila celou škálu možností, jak dále pracovat a rozvíjet motorické schopnosti a celkovou kontrolu pohybů tanečníků. Hradecká část festivalu, jejíž autorem byl z převážné části Martin Samek, se dále odehrávala nejen v ulicích města a nedalekých Pileticích, ale také na scéně Klicperova divadla. Po několika letech se programová rada festivalu rozhodla opět vrátit festival také do ulic Hradce Králové. Pořad nazvaný Na hradeckém rynku probíhající na Masarykově náměstí byl rozdělen do několika bloků – Muzikanti hrajte, Věneček tanců a písniček (autorka Pavla Řádková), Průvod účinkujících a Roztančené náměstí. Návštěvnost byla nízká jednak kvůli nepřízni počasí a jistě dílem také proto, že tento typ programu se zde konal prvně. Pro celkové zhodnocení pořadu bude třeba několik ročníků počkat. V podvečerního hodinách navázal pořad scénických forem, který každoročně patří k nejzajímavějším setkáním s lidovým uměním jakožto inspiračním zdrojem pro hlubší uměleckou výpověď. Jeho autorky Šárka Jehličková a Marcela Vršecká jej nazvaly Život smutnej, (ne)veselej, čímž do určité míry naznačily ústřední témata pořadu. Díky zdařilému režijnímu uchopení večera spočívajícího ve využívání vstupů souboru Skanzen, který funkčně odděloval i spojoval jednotlivá témata a způsoby jejich uchopení, se autorkám podařilo z děl rozličných souborů vytvořit vnitřně sepjatý pořad, který byl jednotný v tématu a současně rozdílný v tvůrčích pohledech na jejich zpracování.

Po skončení scénického pořadu se všichni přesunuli na rekonstruovaný statek do nedalekých Piletic, kde byl Martinem Samkem připraven pořad Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer. Z důvodu nepřízně počasí se vše nakonec odehrávalo v bývalé stodole, která poskytla nejen ochranu před deštěm, ale nakonec také přirozeně působící prostor, který prolomil bariéry mezi diváky a účinkujícími. Vrcholem tohoto večera bylo vystoupení souboru Kohoutek, který se strhujícím nasazením tanečníků i muzikantů předvedl jejich choreografií Nesahej mi na kolínka. Pak se již večer nesl v duchu volné společenské zábavy.

Závěrečný den, neděle, patřil pořadu Rozmlouvání autorek Blanky Sloukové a Jitky Vítkové a prostorám pardubického Zámku, kde se představili především hosté festivalu. Soubory pro tuto příležitost zvolily především komorně laděný repertoár plně vyhovující tomuto prostředí, čímž podtrhly jednu ze základních myšlenek festivalu spočívající v orientaci na představení tvorby, která se nezaměřuje na efekt, ale nabízí soustředěnější pohled na zpracovávaný folklorní materiál. Tato myšlenka zůstává i po bezmála dvaceti letech fungování festivalu nosná a stále otevřená vůči novým tvůrčím podnětům.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada