XXI. ROČNÍK

8. – 10.6.2012

Účinkující soubory: Baldrián Pardubice, Cifra Uherské Hradiště, Červánek Hradec Králové, Český lidový soubor Chrudim, Dupák Hradec Králové, Formani a Formánci Slatiňany, Holoubek Pardubice, Kohoutek Chrudim, Lipka Pardubice, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila Praha, Malá Jasénka Vsetín, Marcipánek Pardubice, Perníček Pardubice, Postřekov Postřekov, Radost Pardubice, Rosénka Praha, Skaličan Slovensko

Hosté festivalu: Góralska kapela Janicki Walbrzych Polsko, Tomáš KOČKO & ORCHESTR, Trdlo Pardubice

Programová rada: Pavlína Čermáková, Kateřina Černíčková, Miroslav Franc, Marek Janata, Tomáš Jehlička, Lenka Královcová, Aleš Mokren, Martin Samek, Blanka Slouková, Jaroslava Vajrauchová, Romana Vojířová, Jitka Vítková

XXI. ročník folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové byl stejně jako v minulých letech zahájen ve slavnostní síni pardubické radnice. Vzhledem ke skutečnosti, že Pernštýnská noc byla v letošním roce zařazena mezi akce tzv. Pernštejnského roku, přišel všechny přítomné pozdravit také Vilém z Pernštejna v dobovém kostýmu. Účinkující soubory zastoupené vždy svým vedoucím a jedním krojovaným párem přivítali zástupci jednotlivých měst. Poté se všichni přesunuli na Pernštýnské náměstí, kde se po krátkém úvodu na jevišti u pardubické radnice rozběhnul připravený program.

Program Pernštýnské noci (autor Aleš Mokren) se odehrál v již ustálené programové skladbě. Na pódiích před radnicí a u Spolkového domu se v průběhu večera postupně představily všechny účinkující soubory. Po roční přestávce se program vrátil na pardubický Příhrádek, kde lidová píseň prostupovala více či méně zřetelné hranice do světa folku. Prvně se festivalu zúčastnil Tomáš KOČKO & ORCHESTR, který vystřídala všem místním důvěrně známá kapela Trdlo. Komorní prostředí atria pardubické radnice se opět stalo místem muzikantského dostaveníčka obohaceného drobnými tanečními miniaturami. V pořadu Marka Janaty nazvaném Aby bylo léto se představily muziky souborů Cifra z Uherského Hradiště, Baldrián z Pardubic a Malá česká muzika Jiřího Pospíšila z Prahy, jejíž vstupy byly obohaceny o drobné taneční kompozice manželů Pitterových.   
Na vnějším nádvoří Zámku paralelně s pořady Pernštýnské noci probíhal bohatý doprovodný program nazvaný Na dvoře pánů z Pernštejna. Nádvoří Zámku, další z komorně pojatých festivalových scén, patřilo festivalovému pořadu Setkání. Svůj repertoár zde představili festivaloví hosté - soubory Cifra z Uherského Hradiště a Skaličan ze Slovenska. Zde se ukázalo, že bude potřeba konkrétněji soubory informovat o záměrech jednotlivých scén. Závěr Pernštýnské noci patřil Zpívající Zelené bráně, kterou rozezněl pardubický Baldrián, přičemž ti, kteří měli ještě chuť na neformální společné zpívání a tancování, se kolem půlnoci sešli v atriu radnice, kde se vytvořila komorní atmosféra plná společného zpěvu a muzicírování. Počasí páteční Pernštýnské noci i tentokrát přálo, a tak pardubické náměstí opět po roce ožilo proudícími davy diváků proplétajícími se mezi jednotlivými pódii a stánky staročeského jarmarku.     
V sobotu dopoledne se festivalové dění přesunulo do samotného centra Hradce Králové, kde se uskutečnil další z festivalových programů nazvaný Na hradeckém rynku. Vzhledem k omezeným finančním možnostem letošního ročníku bylo přistoupeno k programové změně, která spočívala ve vynechání pořadu Muzikanti hrajte a program se zaměřil výhradně na prezentaci folklorních souborů. Bezprostředně na průvod účinkujících navázalo vystoupení dětských folklorních souborů nazvané Od kolébky k řemeslu. Autorka pořadu Stanislava Sejkorová v letošním roce pozvala kromě pardubických a hradeckých dětí také soubor Malá Jasénka ze Vsetína. Dětský pořad vystřídala přehlídka souborů účinkujících v letošním ročníku festivalu připravená Tomášem Jehličkou nazvaná Roztančené náměstí. S potěšením byl konstatován nárůst diváků v této části festivalového dění, bude proto nadále uvažováno o zachování návaznosti pořadu dětských folklorních souborů a přehlídky souborů. Odpoledne na Masarykově náměstí uzavřelo Okénko hostů s polským souborem Góralska kapela Walbrzych.  
Poté se všichni přesunuli do Klicperova divadla na pořad scénické tvorby nazvaný Od Tří králů do Vánoc, buď nám pánbu na pomoc ... autorů Šárky Kratochvílové a Martina Samka. Způsob, jakým bylo v tomto pořadu přistoupeno ke zpracování zákonů koloběhu roku v lidovém umění, patří v rámci obdobných inscenačních pokusů folklorních souborů k těm zdařilým. V několika momentech se prostřednictvím dobře zvolené dramaturgické výstavby a citlivých režijních zásahů autorům pořadu podařilo jevištně předávanou podobu lidové tradice posunout do roviny dramaticky účinných symbolů. Vyrovnaný obsah i hravá forma jevištní řeči byla nápaditě uzavřena do závěrečného znázornění koloběhu života spojeného s výroční obřadností. V pořadu účinkovaly soubory Cifra z Uherského Hradiště, Rosénka z Prahy, Radost z Pardubic, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila z Prahy, Kohoutek z Chrudimi a Postřekov z Postřekova. 
V již tradičně přátelském duchu se odvíjelo setkání na Šrámkově statku v Pileticích nesoucí název Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer. Prostor zde dostaly jak pódiové vizitky souborů a jejich muzik připravené Martinem Samkem, tak volné hraní, zpívání a tancovaní všech přítomných souborů a hostů. Také tato podoba neformálního setkání má v celkové koncepci festivalu své nezastupitelné místo a patří neodmyslitelně k životu festivalu stejně jako promyšlené jevištní kompozice.  
Dvacátý první ročník folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové uzavřel také v tomto roce nedělní odpolední pořad Rozmlouvání na Zámku autorek Blanky Sloukové a Jitky Vítkové. V malebném prostředí pardubického Zámku se společně s hosty festivalu představily pardubické dětské folklorní soubory. 
Hostem letošního ročníku festivalu byl folklorní soubor Skaličan ze Skalice. Soubor účinkoval v pořadech v rámci páteční Pernštýnské noci, sobotních pořadů Na hradeckém rynku a v Pileticích, v neděli pak uzavřel festivalovou přehlídku v pořadu Rozmlouvání na Zámku v Pardubicích. Soubor Skaličan je významným představitelem jevištního zpracování hudebně taneční tradiční kultury Slovenska, především pak Záhorácké oblasti a nejbližšího okolí. Jevištní zpracování lidových tanců v podání Skaličanu se vyznačovalo především důrazem na čisté stylové provedení tanečních motivů typických pro danou oblast, která nepatří k těm, s nimiž bychom se na folklorních festivalech běžně setkávali. O to byl repertoár Skaličanu zajímavější a z hlediska jednotlivých tanečních forem přinesl zajímavá srovnání s blízkými moravskými oblastmi. 

Posláním folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové je přinášet především nové pohledy na způsoby zpracování námětů ukotvených původně ve struktuře jevů spjatých s tradiční lidovou kulturou. Proto je tento festival po celou dobu svého trvání především místem, kde se setkávají nejrůznější taneční i hudební formy a rozmanité přístupy k folklorní či folklorem inspirované tvorbě. Festival čerpá ze života folklorních souborů a vrací do něj nové nápady a tvořivou inspiraci a v neposlední řadě je místem pro přátelská setkání lidí, které spojuje smysl pro hodnoty přátelství a pospolitosti. Rádi bychom tyto hodnoty zachovali také do dalšího desetiletí trvání festivalu.

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada