II. ROČNÍK

Účast souborů: GAUDEAMUS Praha, GRUNIK Ostravice, JISKRA Plzeň, KARMAZÍN Pardubice, KVÍTEK Hradec Králové, LIPKA Pardubice, LIPOVJAN Lipov, MRÁKOVSKÝ SOUBOR Mrákov, NISANKA Jablonec n. N., PERNÍČEK Pardubice, PODJEŠTĚDSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCU Liberec, RADOST Pardubice, ROZMARÝNEK Praha s muzikou, DYKYTA Přerov n. L., VYCPÁLKOVCI Praha, VYSOČÁNEK Hlinsko

Zahraniční soubory: Maďarský soubor Zoltána Juhásze Budapešť


celkem: 15 souborů, 1 zahraniční

     Porovnáme-li první a druhý ročník festivalu, pak se podařilo ve druhém ročníku stav posunout dobrým směrem. Po důkladném a bouřlivém vyhodnocení prvního ročníku festivalu začala programová rada pracovat intenzivně na překonání porodních bolestí festivalu. Došlo k některým organizačním a technickým posunům a zlepšením. Programová rada se významně zasadila o kvalitní výběr souborů do pořadů.

     Přesto se nepodařilo vše v nejlepší kvalitě. Ovšem výrazně pozitivní rysy nastínil např. jeden z klíčových pořadů Večer scénických forem. Ten také ukázkově a s diváckým ohlasem, laickým i odborným, otevřel otázky progresivního chápání funkce folkloru v dnešní moderní době.

     Festival ukázal, že by se mělo do dalších let dbát patrně na orientaci trojího druhu diváka. Úplného laika, člověka zasvěceného a konečně odborníky. Postihnout tyto divácké vrstvy zdálo se být věcí složitou, ale řešitelnou ve svém cíli. Byla tu tudíž otázka dramaturgického pojetí v souladu s vhodnými místy produkce.

     Zkušenosti z obou ročníků, a také vyšší divácký ohlas druhého ročníku, dávaly naději do let příštích.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook