III. ROČNÍK

Účast souborů: DYLEŇ Karlovy Vary, GAUDEAMUS Praha, KALAMAJKA Havl. Brod, KARMAZÍN Pardubice, KAŠAVA Zlín, MLADINA Plzeň, NISANKA Jablonec n. N., PERNÍČEK Pardubice, POŠUMAVSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA Strakonice, RADOST Pardubice, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční soubory: Guldstalaget - švédský soubor


celkem: 11 souborů, 1 zahraniční

     Třetí ročník vycházel z programové a dramaturgické koncepce skladby festivalu a také důsledného kritického zhodnocení programovou radou. Její práce a otevřenost výměny zkušeností a názorů mezi členy programové rady byla zárukou pozitivního posunu. Oproti minulým ročníkům bylo nutné z ekonomických a také provozních důvodů redukovat počet zúčastněných souborů a zároveň upravit harmonogram festivalových pořadů. Ve svém důsledku se tento krok projevil jako pozitivní. Šlo také o to minimalizovat přesuny mezi oběma festivalovými městy, šlo o zásah v časovém harmonogramu tak, aby nedocházelo k překrývání pořadů atd.

     Význačným rysem tohoto ročníku byla snaha pořadatelů a organizátorů zvýšit zájem diváků o festival. Tak se vytříbil zejména pořad Pernštýnská noc na náměstí v Pardubicích. Noc měla charakter staročeského jarmarku, kde kromě folklorních souborů mohli návštěvníci vidět i vystoupení Českomoravské hudební nezávislé společnosti, skupiny historického šermu a pouličního divadla. Navíc si mohli vybrat a zakoupit pěkné věci z dobré a vkusné nabídky lidových výrobců. Díky tomuto spojení a vynikající propagaci se Pernštýnská noc stala zcela ojedinělou společenskou, kulturní a zábavnou událostí festivalu. Několikatisícová divácká návštěvnost dala nový impuls festivalu a jeho dalšímu rozvoji. Tímto počinem vstoupil festival do povědomí široké pardubické veřejnosti.

     Naopak v Hradci Králové se ještě tak nedařilo. Festivalové pořady měly velmi nízkou návštěvnost hraničící s nezájmem. Ovšem jistou část lze přičíst také na vrub nepříznivému počasí, ne dobře zvolenému prostředí, ale hlavně to byla skutečnost, že zde festival fakticky začínal a své diváky bude muset teprve v budoucnu hle-dat, oslovovat, získávat a nacházet.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook