IX. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, ČESKÝ RÁJ Jičín, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, JISKRA Plzeň, KAŠAVA Zlín, KOHOUTEK Chrudim, KRUŠNOHOR Chomutov, KUŘÁTKA Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice

Zahraniční: Váh Liptovský Mikuláš, Ďumbier Liptovský Mikuláš


Celkem: 13 souborů a 2 zahraniční

     Devátý ročník je jistě ještě poměrně dobře uchován v paměti účastníků a návštěvníků. Hodnotitelům a organizátorům se jevil jako v zásadě velmi úspěšný. Skladby pořadů, dramaturgie, programová komise, vše se zdálo být stabilizované s dobrými zkušenostmi, poznatky a schopností sebereflexe. Ta se ihned po ukončení projevila ve zhodnocení především těch nedostatků, které jsou již více méně v celém komplexu maličkostmi. Ale právě ono cizelování zdá se být právě pro další desetiletí tím pravým směrem. Neboť stále je co zlepšovat. Nehledě na to, že vývoj jde rázně vpřed a dává jiné souvislosti, klade jiné nároky, objevují se nové generace lidí, kteří aktivně lidové umění pěstují.

     Zdá se proto do budoucna nevyhnutelné intenzivně zapojit do přípravných a realizačních fází tohoto významného festivalu novou, mladou generaci. Neboť jen v ní je naděje i do budoucna.

     Je krásné mít za sebou deset let práce. Je obtížné a náročné mít další desetiletí před sebou.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook