V. ROČNÍK

Účast souborů: ČERVÁNEK Hradec Králové, GAUDEAMUS Praha, KARMAZÍN Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KRKONOŠSKÝ HORAL Vrchlabí, KŘINIČÁNEK Krásná Lípa, KUNOVJAN Uherské Hradiště, KVÍTEK Hradec Králové, MLADINA Plzeň, MUŽSKÝ SBOR Dubňany, NÁRODOPISNÝ SOUBOR Postřekov, RADOST Pardubice, ROKYTKA Rokycany, VYCPÁLKOVCI Praha, VYSOČAN a VYSOČÁNEK Hlinsko

Zahraniční soubory: finský a rumunský


celkem: 15 souborů a 2 zahraniční

     Před festivalem byl již proveden velmi odpovědný výběr souborů s pevnějším ohledem na dramaturgii. Pořady byly koncipovány tematicky, což se prokázalo v průběhu festivalu jako pozitivní.

     Vrcholem festivalu se nesporně stala Pernštýnská noc. Doslova ve švech praskalo náměstí plné návštěvníků v době večera až pozdní noci. Samostatné folklorní pořady se odehrávaly po celou noc na třech stanovištích náměstí. V atriu radnice pak opět s velkým diváckým ohlasem proběhly dva komorní pořady, které zjevně našly svoje první zakotvení a divácký okruh.

     Novinkou v pořadu scénických forem bylo to, že autor jej pojal jako profilový pořad Plzeňského lidového souboru Mladina. Představení mělo velký úspěch. Přesto převážil názor, že profilový pořad souboru by měl být, a také ve skutečnosti mohl být, spíše vzácnou výjimkou.

     V Hradci Králové proběhly pořady ve Šrámkově statku v Pileticích jako v minulém ročníku, ale za dalších technických, prostorových a organizačních zlepšení, která posunula produkci pořadů správným směrem. I divácky byla situace o něco lepší.

     Organizační změny tohoto ročníku přispěly k dobru věci, osvědčily se a dávaly naději na jejich využití pro příští ročník. Zdálo se, že v dalších ročnících bude nutné s ještě větším úsilím vybírat soubory s vysokou uměleckou úrovní. Také proto, že právě u některých vybraných souborů tohoto ročníku se nepodařilo jejich plnohodnotné uplatnění v rozličných typech pořadů.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook