VI. ROČNÍK

Účast souborů: ČERVÁNEK Hradec Králové, HALTRAVAN Klenčí pod Čerchovem, HOLOUBEK Pardubice, KARMAZÍN Pardubice, KŘINIČÁNEK Krásná Lípa, KVÍTEK Hradec Králové, LIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK Pardubice, PERNÍČEK Pardubice, POŠUMAVSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA Strakonice, RADOST Pardubice, ÚSMĚV Horní Bříza, VELIČKA Velká nad Veličkou, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční: JAVORINKA Miškech Dedinka, ČABAROK Minsk, DUDÁCKÁ MUZIKA - Bavorský Les


celkem: 14 souborů a 3 zahraniční

     Vedle nesporné skutečnosti, že festival se dostal jistě na špičkovou úroveň v dramaturgii i celkové umělecké úrovni, stal se navíc také významnou součástí kulturního života obou pořadatelských měst. Proto programová rada, ve které zasedali zástupci pořadatelských měst, se rozhodla i přes vzrůstající náklady a také problémy s finančním zajištěním, pořádat festival i nadále každoročně. Festival se totiž stal již tak významným, že každý jiný krok by byl krokem jen špatným.

     Také společenská prestiž festivalu významně vzrostla. Poprvé byli zástupci souborů přijati na radnici v Pardubicích náměstkem primátora a v Hradci Králové primátorem osobně. Přijetí mělo přirozeně pozitivní ohlas u souborů a programové rady, ale hlavně tato přijetí posílila pozici festivalu ve městech Hradci Králové a Pardubicích. Programová rada výrazně a cílevědomě utvářela profil festivalu. Osvědčila se tendence zodpovědných autorů, kteří díky svým schopnostem dovedli "svoje" pořady k úspěšné prezentaci. Osvědčil se také výběr souborů a repertoáru po důkladném rozboru přímo v terénu, a to v dostatečném předstihu.

     Problémem se jevily nedělní odpolední pořady, které měly mizivý divácký zájem.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook