VIII. ROČNÍK

Účast souborů: BLAŤÁCKÝ SOUBOR Ševětín, ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, KARMAZÍN Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KUŘÁTKA Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, MARCIPÁNEK Pardubice, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice, ŠUMAVA Klatovy, ÚSVIT České Budějovice (muzika), VALAŠSKÝ VOJVODA Kozlovice

Zahraniční soubory: MARÍNA Zvolen


Celkem: 14 souborů a 1 zahraniční

     V případě osmého ročníku by se dalo shrnout velmi stručně, že se jednalo o relativně pevnou a ověřenou programovou skladbu, včetně solidního harmonogramu představení a velmi dobrého organizačního zabezpečení. Na vynikající a osvědčené úrovni byla i z let předchozích propagace festivalu. Jako výborná se ukázala racionálnější činnost programové komise, která v dělených sekcích byla schopna jednat o věcech finančního, organizačního a technického zabezpečení. Na straně druhé to byla sekce, která jednala o dramaturgii, autorství, zaměření programů, výběru souborů. Vše pod osvědčeným odborným a jednotícím vedením IPOS ARTAMA. To velmi zefektivni přípravné práce.

     Novinkou festivalu bylo rozšíření působnosti festivalu v Hradci Králové, kde byl v Klicperově divadle představen program scénických forem a před divadlem pak pořad dětských souborů. Postavení divadla, jeho vybavení a technika daly vyniknout pořadu v plné kráse.

     Šrámkův statek v Pileticích a pardubické náměstí s přilehlými prostory Příhrádku se staly těmi pravými místy pro pořady širšího zábavného až konzumního záběru, jakými byly právě pořady Přijďte pobejt .... a Pernštýnská noc.

     Poněkud v nejistotách a tápání se projevoval v tomto roce pořad Soutěž v mateníku. Zdálo se, že programová rada se bude tímto problémem muset zabývat v hlubších souvislostech se současností. Kvalita totiž proti předchozím ročníkům viditelně poklesla, malý se jevil i zájem ze strany souborů.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook