XI. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DOLINA Staré Město u Uh. Hradiště, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, LIMBORA Praha, MLADINA Plzeň, MUZIKA SOUBORU ROZMARÝNEK Praha, PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ Strakonice, RADOST Pardubice

Zahraniční soubory: TAPIOMENTE Maďarsko


Celkem: 12 souborů a 1 zahraniční

     Slavnostní zahájení festivalu se konalo na radnici v Pardubicích. Zde byli přivítáni všichni účinkující, zástupci pořádajících organizací a další hosté primátorem a náměstkem primátora města Pardubice a vedoucím odboru kultury města Hradec Králové. V historické reprezentativní zasedací místnosti radnice bylo zahájení festivalu velmi důstojné a také srdečné, odpovídající významu festivalu pro obě města.

     Celý festival již tradičně zahájila Pernštýnská noc, která nabídla divákům vystoupení souborů na Pernštýnském náměstí, komorní pořad v atriu radnice a na nádvoří zámku.

     V komorním pořadu v atriu radnice s názvem Humor v dudáckých písničkách se představily - Prácheňský soubor ze Strakonic, muzika souboru Rozmarýnek z Prahy a muzika souboru Mladina z Plzně. V několika tematických blocích, zaměřených převážně humorně na dudáky (a dudačky), trampoty s láskou, pijácké písničky a život s humorem, se prolínala vystoupení všech tří souborů.

     Pořad Setkání souborů Dolina z Moravy a Limbora z Prahy (slovenský soubor), se bohužel nemohl konat na nádvoří zámku, kde mělo pardubické divadlo připraveny kulisy pro svou inscenaci. Do prostor Příhrádku se připravený komponovaný pořad nehodil. Tento prostor je velice vhodný pro volné prezentace souborů a muzik, a to bez ozvučení. Přes všechny tyto potíže byl repertoár obou souborů velmi vhodně vybrán a pořad pak měl velký divácký ohlas.

     Zpívající brány - půlnoční muzikantské notování má již své diváky, kteří si rádi ještě na závěr prvního dne festivalu zazpívají.

     Setkání souborů na piletickém statku Přijďte pobejt ... aneb chvála posvícení bylo velmi úspěšné, což potvrdil každoročně vzrůstající počet návštěvníků. Svěží průvodní slovo autorky pořadu, paní Kamily Skopové, přispělo k posvícenské pohodě.

     Scénické pořady festivalu mají tradičně vysokou úroveň, vynikající atmosféru i ohlas. Pořad Rovnoběžky souborů Dolina ze St. Města a Mladina z Plzně v hradeckém Klicperově divadle byl vtipným porovnáváním života souboru, jak je reprezentovaly jednotlivé vstupy obou souborů. I když byla jednotlivá programová čísla co do formy rozdílná, pořad byl působivý, a to jak vzhledem k promyšlené kompozici, tak i k úrovni obou souborů.

     Zcela zaujal i diváky, kteří nejsou v oboru zasvěceni, ani mu nejsou nakloněni, které bychom mohli označit jako laiky, a zdá se, že mile překvapil i diváky bez jakéhokoli vztahu k oboru.

     Na Společenskou zábavu v malém sále hradeckého kulturním centra Aldis byl opět připraven taneční pořádek. Nápad poskytnout jednotlivým účinkujícím muzikám bloky, ovšem s tím, že byly spojeny vždy dvě příbuzné muziky, se ukázal jako velmi dobrý a přispěl k tomu, že se všichni přítomní velmi dobře bavili. Večer okořenily i ukázky společenského tance.

     Nedělní odpolední pořad Rozmlouvání na Příhrádku provázely problémy s počasím. Přesto se nakonec uskutečnil v plném rozsahu. Byl velice dobře autorsky připraven i velmi vtipně uváděn Alešem Mokrenem.

     Tento ročník měl dramatický začátek způsobený nepřízní počasí. Počasí se však umoudřilo, alespoň v místech konání festivalu, a zůstalo jen u "deště na spadnutí", a tak úsilí organizátorů i účinkujících nepřišlo nazmar.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook