XIII. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KUŘÁTKO Bánov, MARCIPÁNEK Pardubice, MUZIKA KARMAZÍN Pardubice, MUZIKA ROZMARÝNEK Praha, ONDŘEJNICA Stará Ves n. O., PADOLÁČEK Hronov, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice, ROKYTKA Rokycany, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční soubory: zpěvačky a muzikanti SKELEFTEA Švédsko, Pěvecký sbor CONCORDIA MERANO Itálie, Folklorní skupina ELBE-SAALE-BORDE SCHÖNEBECK Německo, Folklorní soubor GRAOVO PERNIK Bulharsko, Folklorní soubor JÁNOŠÍK Vysoké Tatry Slovensko, TRENČAN Trenčín Slovensko

Folkové skupiny: NOVÝ KOŘENÍ Slatiňany, KANTOŘI Hradec Králové, TRDLO Pardubice


Celkem: 16 souborů a 5 zahraničních

     Pozvání k oslavám vstupu České republiky do Evropské unie, které se v Pardubicích konaly ve stejném termínu, přijali zástupci všech spřátelených měst. A protože s sebou přivezli spoustu muzikantů, tanečníků a zpěváků bylo zahájení i další programy pardubické části festivalu bohatší o tyto účinkující.

     Zahájení proběhlo netradičně na pódiu na Pernštýnském náměstí, kde se sešli zástupci účinkujících souborů s primátory Pardubic a Hradce Králové. Primátoři v krátkém úvodním slovu pohovořili o významu obou měst a jejich vřelém vztahu k festivalu, což bylo milé pro účinkující a nadějné pro budoucnost.

     Pemštýnská noc byla již tradičně prezentací folkloru v mnoha jeho podobách. Zcela naplněné Pernštýnské náměstí nechalo návštěvníky vybrat si právě to, co jim vyhovuje, co se jim líbí. V nabídce byla volná vystoupení souborů na náměstí, komorní vystoupení v atriu radnice, folkování na Příhrádku a také vystoupení moravského a slovenského souboru na zámeckém nádvoří. V ročníku vyznačujícím se mimořádným počtem účinkujících se konaly čtyři komorní pořady v atriu radnice. Originálními pořady se představily soubory v těchto pořadech:

     Léčivý Baldrián - soubor Baldrián z Pardubic, Zpěvy Ondřejnice - soubor Ondřejnice Stará Ves n.O., Vycpálkovské noktumo - muzika souboru Vycpálkovci Praha a Zpěvy Švédska - soubor Skeleftea Švédsko.

     Sobotní pořady v Hradci Králové byly původně plánované na letní scénu před Klicperovým divadlem, scénický pořad do Klicperova divadla a další pořady do prostředí Šrámkova statku v Pileticích. Počasí organizátorům pěkně zamotalo hlavu. Nakonec bylo nutné všechny pořady přesunout "pod střechu" a provést i časové posuny.

     Malý ptáček, křiklavý zobáček - děti zvládly přesun do divadla, prostředí, kde prakticky nikdy nevystupují, na jedničku. Scénický pořad Tanec je hudba a hudba je tanec se konal v rámci programu Česká hudba 2004. České soubory Rokytka a Vycpálkovci se představily scénicky zpracovanými baladami z kantátového cyklu Kytice B. Martinů, Divertimentem B. Martinů, Furiantem z opery Prodaná nevěsta B. Smetany. Moravský soubor Ondřejnica představil inspirační zdroje Leoše Janáčka. Tato část programu nazvaná Moje Lašsko byla chválou rodného kraje, pokorou k písním a tancům, které provázely život našich předků a jejichž motivy nacházíme v Janáčkově díle nebo o nichž skladatel píše ve svých fejetonech.

     Pořad měl vynikající uměleckou úroveň a byl nadšeně přijat diváky.

     Nejvíce na nepřízeň počasí doplatil pořad Přijďte pobejt ... , který se měl konat v prostředí Šrámkova statku v Pileticích. Byl přesunut do kulturního centra Adalbertinum v Hradci Králové. Přes veškerou snahu pořadatelů nelze samozřejmě v kulturním domě vytvořit prostředí statku. Takže se musely některé pořady úplně zrušit a některé přizpůsobit sálu Adalbertina. Soubory se přesto dobře bavily, muziky hrály a zábava trvala dlouho do noci.

     Zámecké nádvoří v Pardubicích představuje ojedinělé a výjimečné prostředí z hlediska estetického, ale také akustického, a tak když se v neděli počasí umoudřilo, mohl se poslední pořad Rozmlouvání na zámku a zároveň ukončení festivalu konat již pod slunečným nebem. Nádvoří zámku bylo zcela zaplněno diváky a dětské i dospělé soubory se představily v tom nejlepším světle.

     Festival má již trvalé místo v kulturní nabídce obou měst a stal se lákavou nabídkou pro folklorní soubory. Také v tomto ročníku festivalu se podařilo vytvořit nosné, přitažlivé a inspirativní pořady.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook