XV. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, HOLOUBEK Pardubice, KAŠAVA Zlín, KOHOUTEK Chrudim, KRUŠNOHOR Chomutov, KUŘÁTKA Chrudim, MARCIPÁNEK Pardubice, MLADINA Plzeň, MUZIKA KARMAZÍN Pardubice, PENTLA Uherské Hradiště, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice, VYSOČAN Jihlava

Zahraniční soubory: TECHNIK Bratislava, KUNIA ARTYSTYCZNA Varšava

Folklové skupiny: HRADNÍ DUO Rakovník, NONCUA CANTO Pardubice, VUS Pardubice, ŽALMAN a spol.


Celkem: 15 souborů a 2 zahraniční

     Zahájení bylo tradiční, v historické slavnostní síni radnice v Pardubicích a to za přítomnosti primátorů obou pořádajících měst – Pardubic i Hradce Králové i představitelů spolupořádajících organizací. Účinkující soubory byly zastoupeny vedoucím a jedním krojovaným párem.

     Pernštýnská noc již měla tradiční průběh a představila prezentaci folkloru v mnoha jeho podobách. Náměstí bylo lemováno staročeskými trhy - stánky s rukodělnými výrobky, dobrotami od perníků po slovenské sýry, horkou medovinou a jinými pochutinami. Na pódiích u morového sloupu a před Evropským spolkovým domem se střídaly folklorní soubory převážně z Pardubicka, ovšem i z jiných koutů republiky - Zlína, Uherského Hradiště, Plzně, Chomutova, Jihlavy. Na Příhrádku vládla poněkud komornější atmosféra a jak už to bývá v Pardubicích a okolí zvykem, pódium opět ovládala skupina Pouta (dříve Poupata). Program končil o půlnoci závěrečnými zpěvy na dobrou noc.

     V letošním ročníku festivalu byly na žádost folklorních souborů znovu zařazeny dílny a to jak muzikantská, tak i taneční. Zájem byl obrovský a stojí tedy za to pokračovat i v příštím roce. Muzikantskou i taneční dílnu vedli zkušení a odborně fundovaní lektoři, Miloslav Rychta a Daniela Stavělová. Účastníci dílen se dověděli mnohé o pramenech i výběru písní i tanců a hlavně si mnohé vyzkoušeli prakticky.

     Dětský pořad s názvem Jednou, dvakrát poskočím se letos poprvé uskutečnil na letní scéně v Jiráskových sadech. Počasí přálo a tak velice vhodné a krásné prostředí mohlo být konečně využito. Představily se nejmladší tanečníci, tanečnice a muzikanti. V pásmech písniček, her a říkadel předvedli to nejlepší ze svého repertoáru a potěšili nadšené publikum.

     V pořadu Miloše Vršeckého „Proč ne. Aneb různé přístupy při scénickém zpracování.“ se představily soubory – Kašava Zlína, Kohoutek Chrudim s muzikou Karmazín, Pentla z Uherského Hradiště a Technik Bratislava. Pořad byl dobře připraven a programovým požadavkům zcela vyhověly soubory Mladina a Kašava. Soubor Kohoutek celý pořad zahajoval a z pochopitelných důvodů se opozdil. Jeden z členů souboru urgentně potřeboval na toaletu. A tím, že si odskočil a pozdržel program o 5 minut vlastně celou akci zachránil.

     Program na Šrámkově statku se v letošním ročníku festivalu vydařil. Zařazení folkové skupiny Žalman a spol. se již stává tradicí a je očekáváno. Jinak si mohl každý z návštěvníků i účinkujících zahrát, zazpívat, zatancovat, ale i se najíst podle své chuti.

     Nedělnímu pořadu Rozmlouvání na zámku předcházelo rozloučení a poděkování pořadatelů festivalu zástupcům zúčastněných souborů. Při krátkém zhodnocení letošního ročníku zástupci souborů zazněla spokojenost s průběhem festivalu i radost ze vzájemného setkání. Na zcela naplněném nádvoří se představily dětské i dospělé soubory tím nejlepším ze svého repertoáru, co se do tohoto nádherného, akusticky bezvadného prostředí hodilo.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook