Učinkující

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY

BALDRIÁN Pardubice,BYSTRINA Banská Bystrica,ČERVÁNEK Hradec Králové,ČTYŘLÍSTEK Nové Strašecí,DUPÁK Hradec Králové,FORMANI Slatiňany,GAUDEÁMUS Praha,HOLOUBEK a RADOST Pardubice,KOHOUTEK Chrudim,KVÍTEK Hradec Králové,LIPKA Pardubice,MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice,PÍSEČAN Písek,SEJKORKY SlatiňanySLUNÍČKO Rokycany


BALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 BYSTŘINA Banská Bystrica


Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice píše svoju históriu už viac ako 30 rokov.
Vznik súboru sa datuje k 01.10.1980, kedy z poverenia Domu Kultúry v Banskej Bystrici sme zlúčením mnohých menších súborov vytvorili jedno reprezentačné teleso.
Od jeho vzniku sme navštívili nejeden festival v Európe, Ázii a Afrike.
Svojou tvorbou sme šírili radosť po celom Slovensku a svoje umenie predvádzali na mnohých folklórnych festivaloch, vrátane Podpolianskych slávností, Košických dní a na Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe. Osobnosti ako Mgr. Tibor Sedlický, Ján Pivoluska, Juraj Pecník a mnohé ďalšie, výrazne zanechali svoj rukopis na veľkosti mena Bystrina.
 

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek se už více než třicet let akti vně podílí na oživování lidových tradic ve městě a okolí. Spolu s vlastní lidovou dětskou muzikou představuje veřejnosti písně, tance, dětské hry a zvyky našeho regionu. K velmi oblíbeným akcím díky souboru patří již tradiční masopustní obchůzka centrem města i vynášení smrtky v Jiráskových sadech. Už počtrnácté jsme letos na jaře pořádali dětský krojovaný bál, na který zveme kromě hradeckých dětí dětské soubory z východních Čech a v posledních letech i z Moravy. Svoji tradici mají i veřejností hojně navštěvované vánoční koncerty. Vloni jsme přidali v adventním čase ještě červánkovskou vánoční dílnu. 

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
Organizační vedoucí: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Josef Matoušek
http://www.dfscervanek.sweb.cz

 ČTYŘLÍSTEK Nové Strašecí

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek vznikl v roce 1976 z podnětu členů lidové muziky, která na Gymnáziu J.A. Komenského v Novém Strašecí působí nepřetržitě od roku 1956, tedy více než 50 let. Soubor se zabývá především folklorem středních Čech (Rakovnicko, Berounsko, Slánko), ale jeho cimbálová muzika hraje i písně Moravy (zejména Moravského Slováckého a Valašska) a dudácká kapela zase písně jižních i západních Čech. Čtyřlístek patří již řadu let mezi přední české folklorní soubory a pravidelně se zúčastňuje celé řady folklorních festivalů a přehlídek. Za dobu své existence uskutečnil soubor více než 2000 vystoupení v celé naší vlasti i daleko za hranicemi. Jeho vystoupení měla úspěch ve Francii, Itálii, Belgii, Holandku, Německu, Dánsku, Polsku, Slovinsku, Maďarsku, Izraeli, Rumunsku, Uzbekistánu, Tádžikistánu a samozřejmě na Slovensku. Od roku 1994 se členové Čtyřlístku podílejí na organizaci Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť a před dvěma lety se soubor stal jeho hlavním pořadatelem.

Vedoucí souboru: Bohumil Chochola
Vedoucí taneční složky: Magdalena Pelcová, Zuzana Stránská
Vedoucí česká muziky: Tomáš Vávra
Vedoucí cimbálové muziky: David BušekDUPÁK Hradec Králové

Soubor Dupák již od roku 1991 zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost všem se kterými se potkáme. K tomu nám velmi pomáhá i muzika folklorního souboru Kvítek, se kterou již několik let spolupracujeme. Největší novinkou letošního roku je to, že jsme se rozrostli o spoustu nových členů, pro něž je vystoupení na FF Pardubice-Hradec jedno z prvních.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz


 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl oficiálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska-Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka. Za dobu své existence reprezentovali souboráci Východočeskou župu a město Slatiňany na mnoha akcích a festivalech nejenom v Čechách, ale i za hranicemi vlasti. Všude, kam Formani dojedou, je veselo a s diváky si záhy porozumí díky své bezprostřednosti a muzikálnosti.
Muziku souboru tvoří stabilní kádr deseti muzikantů pod laskavým ale zároveň i pevným vedením primášky Heleny Kohoutkové. Podle jejich not pak dnes tančí a zpívá deset tanečních párů pod vedením Aleše Kohoutka a Stáni Sejkorové, kteří soubor zásobují i choreografiemi. To vše organizačně „kočíruje“ a řád věcem souborovým udává Radim Zajíček.
http://formani.wz.czGAUDEAMUS Praha

Folklorní soubor Gaudeamus VŠE Praha, pokračovatel známých „Nejedlovců“, působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Zřizovatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE i dalších pražských vysokých škol. Soubor se zaměřuje na scénické zpracování lidového hudebního, pěveckého a tanečního umění, snaží se objevovat nové možnosti práce s lidovou kulturou, ale i znovu odkrývat a uchovávat stopy zanechané svými předchůdci. Své místo si Gaudeamus vydobyl především neobvyklým a často překvapivým zpracováním motivů lidové kultury, humorem a velkým zaujetím všech interpretů i důrazem na detail a dokonalost provedení. Jako ojedinělé je hodnoceno výrazové a pohybové zapojení muziky do komponovaných pořadů.
V listopadu 2009 oslaví Gaudeamus 60 let od svého založení.

Vedoucí souboru a pěvecké skupiny: Květa Matoušová
Vedoucí taneční skupiny: Věra Fenclová
Vedoucí muziky: Marek Janata
http://www.gaudeamus-folklor.cz/

 

HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové byl založen na podzim roku 1982. V současné době soubor tvoří devítičlenná lidová muzika, kde hrají zkušení muzikanti, a taneční složka. Kvítek se věnuje zpracování písní a tanců především vlastního regionu (Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší), muzika má však v repertoáru písničky i z jiných regionů Čech, Moravy a Slovenska.
Muzika kromě samostatného vystupování spolupracuje ještě s dalšími folklorními soubory, doprovází soubory Dupák z Hradce Králové, Moták z Prahy a Český lidový soubor Chrudim.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.czPÍSEČAN Písek

Písečan tančí, hraje a zpívá již od roku 1975. V příštím roce oslaví již 40. výročí vzniku. Jak název napovídá, jeho domovem je jihočeské město Písek. Soubor čerpá lidovou látku, ať už hudební nebo taneční, zejména v historickém Prácheňském kraji. Jeho tvář známou divákům po celém Česku, ale i v mnoha koutech Evropy, nejvýrazněji formoval dlouholetý vedoucí MUDr. Milan Bečka, který na podzim roku 2010 předal žezlo choreografa Ing. Lucii Pokorné. Kromě festivalových vystoupení a zájezdů mladí i ti zkušenější členové souboru společně pečují o souborový klenot - Mezinárodní folklorní festival v Písku, jehož je právě Písečan hlavním organizátorem. Festival se koná vždy v druhé polovině srpna a za dobu své existence již hostil desítky souborů z celého světa, např. z Nového Zélandu, Mexika, Koree, Sardinie atd. V letošním roce bude probíhat již XXI. Ročník, a to v termínu 12.-16.8.SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.SLUNÍČKO Rokycany

Dětský folklorní soubor v Rokycanech založila v roce 1967 Božena Auterská. Od roku 1981 vystupuje pod názvem Sluníčko. Tvůrčí a pedagogický tým již třetí generace tohoto souboru tvoří Jana Frühaufová a Zdeněk Vejvoda.
Sluníčko se zabývá jevištní stylizací národopisných materiálů z jihozápadních Čech a Rokycanska, zpracovává hudební a taneční folklor a zvykosloví. Současná generace sdružuje 18 tanečníků ve věku od 15 do 20 let.
Rokycanské soubory kromě četných koncertů a vystoupení každoročně pořádají krajskou dětskou soutěž v interpretaci lidové písně, celovečerní vánoční představení, dětské masopustní zábavy, ale také výlety, letní tábory a soustředění.
Kromě účasti na významných domácích přehlídkách rokycanské soubory vystupovaly na festivalech v Evropě a Asii (Jižní Korea, Indonésie). Soubor Sluníčko získal prestižní ocenění Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, v roce 2007 byl navíc oceněn na národní přehlídce dětských folklorních souborů za příkladnou práci s dětmi a choreografické ztvárnění tématu.
Soubory natočily snímky v Českém rozhlase v Praze a v Plzni, v České televizi Praha a ostravské televizi NOE.
Během čtyřicetisedmileté existence rokycanského souboru jím prošlo více než 1.000 dětí. Soubor je významným organizátorem kulturního života města i regionu.
www.slunicko-rokycany.eu

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook