Učinkující

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY

BALDRIÁN Pardubice,BARUNKA Česká Skalice,DUPÁK Hradec Králové,FORMANI Slatiňany,Gaudeamus VŠE Praha,HOLOUBEK a RADOST Pardubice,KOHOUTEK Chrudim,KVÍTEK Hradec Králové,LIPKA Pardubice,MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice,NISANKA Jablonec nad Nisou,Spolek jabloneckých dam a pánů a Hudba u města Vídně Jablonec nad Nisou,URPÍN Banská Bystrica,VESELÁ PARTYJA Boršice

BALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 Barunka Česká Skalice

Dětský foklorní soubor Barunka byl založen v září roku 1991 při Domě dětí a mládeže (dnes Středisko volného času) Bájo v České Skalici. Soubor Barunka nese dívčí jméno spisovatelky Boženy Němcové, která prožila dětství v nedalekém malebném ratibořickém údolí a chodila do školy v České Skalici. Právě v díle této spisovatelky, zvláště v knize Babička, jsou nejkrásněji popsány zvyky kraje kolem řeky Úpy, a proto je tato kniha často inspirací pro práci souboru. Členové souboru však neznají obyčeje jen z literatury nebo z provedení na jevišti. Svět tradiční lidové kultury poznávají na vlastní kůži při koledě na Tři krále, při masopustních oslavách, vítání jara apod.

Vedoucí souboru:  Martina Pavlasová
http://www.barunka.org

 


DUPÁK Hradec Králové

Soubor Dupák již od roku 1991 zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost všem se kterými se potkáme. K tomu nám velmi pomáhá i muzika folklorního souboru Kvítek, se kterou již několik let spolupracujeme. Největší novinkou letošního roku je to, že jsme se rozrostli o spoustu nových členů, pro něž je vystoupení na FF Pardubice-Hradec jedno z prvních.

Vedoucí souboru a taneční složky: Pavel Mazánek
Organizační vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
http://www.fsdupak.sweb.cz


 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl oficiálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska-Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka. Za dobu své existence reprezentovali souboráci Východočeskou župu a město Slatiňany na mnoha akcích a festivalech nejenom v Čechách, ale i za hranicemi vlasti. Všude, kam Formani dojedou, je veselo a s diváky si záhy porozumí díky své bezprostřednosti a muzikálnosti.
Muziku souboru tvoří stabilní kádr deseti muzikantů pod laskavým ale zároveň i pevným vedením primášky Heleny Kohoutkové. Podle jejich not pak dnes tančí a zpívá deset tanečních párů pod vedením Aleše Kohoutka a Stáni Sejkorové, kteří soubor zásobují i choreografiemi. To vše organizačně „kočíruje“ a řád věcem souborovým udává Radim Zajíček.
http://formani.wz.czGAUDEAMUS VŠE Praha

Zřizovatelem souboru je Vysoká škola ekonomická v Praze, jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE i dalších pražských vysokých škol. Jeho kořeny sahají až do roku 1949.
Soubor se zaměřuje na scénické zpracování lidového hudebního, pěveckého a tanečního umění, snaží se objevovat nové možnosti práce s lidovou kulturou, ale i znovu odkrývat a uchovávat stopy zanechané svými předchůdci. Výběrem námětů, neobvyklým a často překvapivým zpracováním motivů lidové kultury, humorem se snaží propojovat tradice se současností a oslovit tak i dnešního diváka. Jako ojedinělé bývá hodnoceno výrazové a pohybové zapojení muziky do jevištních kompozic. Ta bude v letošním roce doprovázet české zpěváčky na zemské přehlídce a v celostátním kole soutěže Zpěváček 2017.


Vedoucí souboru a taneční skupiny: Věra Fenclová
vedoucí muziky: Milan Buňata
http://www.gaudeamus-folklor.cz


HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Taneční složku souboru pracující ve dvou odděleních tvoří děti ve věku 4–12 let, které doprovází vlastní, věkově smíšená, lidová hudba. Ta spolupracuje s dalšími soubory, které doprovází na jejich vystoupeních. Ve své činnosti se Kvítek zaměřuje zejména na lidovou tvorbu Hradecka a sousedních regionů – Podorlicka a Podkrkonoší. Vedle folklorních akcí, které Kvítek v Hradci Králové každoročně pořádá, účastní se vystoupení a festivalů po celé České republice. Starší taneční složka vyjíždí i do zahraničí.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 při Kulturním centru v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů a v tomto roce tak prožívá svou pátou sezónu. Soubor si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se ale snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Kromě tradičních Výročních a Vánočních koncertů pořádá každoročně cyklus tanečních zábav pro veřejnost, tzv. Tanečních domů, kde za doprovodu živé lidové muziky probíhá i výuka tance tou nejpřirozenější formou – hrou a zábavou. Pravidelně také spolupracuje s Východočeským divadlem v Pardubicích. V loňském roce také obnovil tradici pardubických Staročeských bálů a uspořádal první ročník Podzimních folklorních slavností.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz

NISANKA, Jablonec nad Nisou

Folklorní soubor Nisanka byl založen v roce 1964 a při zpracování lidové kultury Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší čerpá především ze sbírek prof. Pavla Krejčího. Choreografka Jana Hanajová, která se souborem pracuje již více než třicet let, vytváří na základě historických pramenů taneční pásma, která veřejnosti přibližují regionální lidové tance a zvyky, připomínají tradiční řemesla nebo reflektují výroční události jako je například vánoční koledování či velikonoční vynášení smrti. V současné době tvoří soubor čtyřicet členů včetně přípravky, kapely ve složení housle, klarinet a kontrabas a dětské kapely. Nisanka byla za svou více než padesátiletou historii hostem mnoha festivalů a přehlídek v České republice i v zahraničí.

Vedoucí souboru: Jana Hamplová
Choreografie: Jana Hanajová
Vedoucí kapely: Lukáš Fogl
Primáš kapely: Petr Hájek
Vedení dětské kapely: Lukáš Fogl, Jarmila Klokočníková
Vedení přípravky: Jana Hamplová, Jana Hanajová, Petra Handlířová, Jarmila Klokočníková
http://www.nisanka.cz

 Spolek jabloneckých dam a pánů a Hudba u města Vídně

Spolek jabloneckých dam a pánů vznikl v roce 2011. Jeho založení iniciovala potřeba zpracování kramářských písní k příležitosti slavnostního otevření I. části Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových, které se uskutečnilo v červnu 2011. Spolek si dává za cíl zmapovat a přiblížit současnému divákovi kramářské písně, které se vztahují k regionu, historickým milníkům i běžným životním událostem způsobem, který navodí atmosféru starých časů. Činnost směřuje k regionu Jizerských hor, Podještědí a Podkrkonoší, městu Jablonec nad Nisou, jeho historii, městskému folkloru a také odkazu národopisců a sběratelů Jany a Josefa V. Scheybalových. Spolek vystupuje jak samostatně, tak i za doprovodu hudebních hostů a tanečníků.
Předsedkyně spolku: Lenka Bártová
Hudební úpravy: Petr Hájek a kolektiv spolku
http://www.spolekjabloneckychdamapanu.webnode.cz

 URPÍN, Banská Bystrica

Folklorní soubor Urpín patří k předním slovenským uměleckým telesům a prezentuje slovenský folklor už od roku 1957. Za šedesát let své činnosti tanečně a hudebně zpracoval folklor mnoha oblastí Slovenska. Hlavním zaměřením programové skladby souboru jsou oblasti Horehroní a Podpoľaní, avšak program je doplněný také o tance z jiných oblastí Slovenska jako jsou Gemer, Myjava, Zemplín, Šariš, Goral a jiné.
Vedoucí souboru: Peter Pohančaník
Umělecký vedoucí a choreograf: Michal Majer
Vedoucí lidové hudby: Zuzana Slančíková
Vedoucí pěvecké složky: Alena Maľová
http://www.fsurpin.sk

 VESELÁ PARTYJA, Boršice

Soubor vznikl spojením nápadů dvou dlouholetých kamarádů, a to Markéty Popelkové - založit ženský pěvecký sbor a Davida Mikuly - dát dohromady taneční soubor soustřeďující se na současný přístup k jevištnímu zpracování tanečního folkloru. Základem tvorby souboru je folklor různých oblastí a zvyky konané během kalendářního roku, vše je však směřováno k přesahu do jiných tanečních forem a lidovému divadlu s mírnou dávkou recese. Hudební doprovod dle možností a volného času tvoří Alena Stodůlková nebo DuoGraž či Jarda Kučera a Ondra Popelka.
Vedoucí pěvecké složky: Alena Maľová
http://www.fsurpin.sk

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook